Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Náhodný výběr z galerie

Aktuality - Castrum o.p.s.

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0

Přidej na Seznam

Jsme členy asociace správců památkových objektůJsme členy asociace Zachraňme hrady

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec

Augustus Sedláček     Hlavním cílem společnosti je sdružovat dobrovolníky a zájemnce o památkové dědictví, jeho údržbu a zpřístupňování veřejnosti. Humpolecký pobočný spolek Klubu Augusta Sedláčka z.s. (dále jen KAS) je traktéž zřizovatelem Castrum o.p.s. (dále jen Castrum) jenž je správcem hradu Orlíka nad Humpolcem a skanzenu Zichpil.
    Činnost se neomezuje jen na hrad Orlík, ale výraznou měrou svých sil se snažíme pomoci ostatním drobným památkám v regionu. Touto cestou se například podařilo zajistit tvrz v Proseči nebo tvrz Melechovskou. Pokud i Vy máte chuť být přitom a zažít i trochu zábavy ozvěte se nebo přijďte za námi na hrad Orlík. Kontakty naleznete v sekci Na pomoc hradu

     Pobočný spolek vznikl v roce 1992 a obecně prospěšná společnost pak byla založena v roce 1997. Primárně se věnuje zřícenině hradu Orlíka u Humpolce, jehož je správcem jím zřízená obecně prospěšná společnost Castrum. Z iniciativy KASu se rozběhla rekonstrukce památky a hrad je od r. 1996 přístupný veřejnosti. Konala se zde celá řada kulturních akcí, které měly za cíl přiblížit hrad občanům a učinit z něj součást kulturního prostoru Humpolce. Pravidelně se na začátku července pořádají tzv. Středověké dni, které mají přiblížit život na středověkém hradě. Na hradě se konala řada amatérských divadelních představení a koncertů, které měly velký ohlas.

     Součástí provozu je i tzv. experimentální (experienciální) archeologie, která rekonstruuje středověké technologické postupy. Především v oblasti výroby a výpalu keramiky bylo dosaženo nezanedbatelných úspěchů. Prostřednicvím Castrum zajistila i vydání pohlednic a propagačních materiálů, jakož i kvalitní informační brožury. Činnost Castrumi je financována především z vlastních zdrojů – tedy z vybraného vstupného, případně ze zisku kulturních akcí. Společnost zajišťuje též projektové studie na jejichž základě se vypracovávají konkrétní projekty dalších rekonstrukčních prací. Jako velmi dobrou lze hodnotit spolupráci společnosti s městem Humpolec, které je majitelem objektu a zároveň nejvýznamnějším investorem rekonstrukce.

     Každoročně jsou přednány přednášky z historie regionu. Mgr. Bohumír Dragoun přednášel o archeologickém výzkumu na Orlíku a možnostech experimentální archeologie. Mgr. Petr Kopal přednášel o středověké kolonizaci Vysočiny se zřetelem na hornická sídla. Přednášky měly ohlas především mezi mladými lidmi, zejména mezi studenty místního Gymnázia Aleše Hrdličky. Ve spolupráci s tímto Gymnáziem proběhlo též několik brigád na údržbu hradu a na pomoc při archeologickém výzkumu. Během sezóny spolek průběžně spolupracuje i s dětskými tábory a mládežnickými organizacemi při jejich výpravách do regionu a dobrovolnických akcích s obdobným zaměřením.

   Kromě těchto aktivit jsme se však rozhodli obohatit kulturní nabídku a pořádat každoročně na sklonku prázdnin filmový festival Film a dějiny. Důvody pro jeho uspořádání byly v zásadě dva. Za prvé posílit atraktivitu hradu v očích místních občanů a v široké veřejnosti povědomí o hradě jako kulturním centru a za druhé posílit povědomí o české historii a zároveň poukázat na konstruování obrazů a stereotypů v českém historickém vědomí a povědomí.Součástí festivalu jsou i odborné semináře především mladých badatelů: historiků, filmových vědců a sociologů. Informace o tomto semináři jsou obsaženy v historické revue „Dějiny a současnost 2002/6.
    Mimo tyto akce proběhla spousta drobných i větších akcí - Hvězdáři, koncerty a v poslední době velmi oblíbenné Hradozámecké Noci.

      V posledních letech se naše pozornost zaměřila na starý Humpolec a za vyjímečné podpory Města Humpolce a dobrovolníků se nám podařila restaurovat tzv. Nápravníkovo stavení a ve spojení s tzv. Tolerančním kostelem vznikl Skanzen Zichpil. Naším velkým úkolem je po zdařilé rekonstrukci vtisknout objektu život a vrátit tradice do jehu prostor. Zatím je to velký výzva a rádi bychom spojili síly s humpolekými školami či spolky směrem k oživení tradičních lidových akcí, jako je masopust, kácení máje, vynášení morany atd.


Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec
Hradská 818, 396 01 Humpolec
IČ: 49026453 
zapsán do spolkového rejstříku, spisová značka L 6836 
vedená u Krajského soudu v Plzni
Telefon: 724 937 647 
kashumpolec@gmail.com  

Nejvyšší orgán:                           členská chůze pobočného spolku

Statutární orgán - výbor:             Ing. František Kocman, předseda
                                                    Tomáš Klener, místopředseda
                                                    Věra Lemberková, hospodář

Dozorčí orgán:                            Oldřich Vacek, kontrolor účtů

Způsob jednání:                          Jménem pobočného spolku jedná a samostatně činí
                                                    právní jednání předseda nebo místopředseda.

Stanovy pobočného spolku ke stažení zde