Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Návrh věcného záměru nového zákona o památkovém fondu


     V poslední době rozpoutal velkou diskusi, a to nejen mezi odborníky, věcný záměr nového památkového zákona. Sérii připomínek a stanovisek různých státních i neziskových organizací naleznete zde.


4. 6. 2008

Diskuze k článku:Diskuze je aktivní

V diskuzi je celkem 0 příspěvků

Další běh dvouletého rekvalifikačního studia památkové péče začíná v září 2008 - přihlášky přijímá NPÚ-ÚP


   NPÚ-ÚP přijímá přihlášky k dvouletému rekvalifikačnímu studia památkové péče, které bude zahájeno v září 2008.

   Studium je určeno všem, kdo mají zájem o doplnění a rozšíření svých znalostí z oboru památkové péče. V průběhu studia jsou posluchači seznámeni se základními metodami péče o kulturní dědictví.

Informace o dvouletém rekvalifikačním studiu památkové péče.

Učební plán a přihláška jsou zveřejněny zde.


4. 6. 2008

Výuka studentů Klasické gymnázium Prahy-Modřany na hradě + videozáznam studentské dramatizace přepadení hradu panem z Rožmberka v roce 1404


 

   Ve dnech 25. až 28. 5. navštívila hrad skupina studentů pražského gymnázia (Klasické gymnázium Modřany). Nešlo jen o „obyčejný“ výlet, ale o exkurzi, jejímž cílem bylo studenty na konkrétním příkladě seznámit se základními principy památkové péče a zároveň je zapojit do praktické péče o památky.

   Studenti dopoledne pracovali na drobné údržbě hradu (drnování, vysékání příkopů, úklidové práce atp.), odpoledne pak absolvovali přednášky o zásadách památkové péče, byli seznámeni s podrobnými dějinami hradu a jeho stavebním vývojem a vybranými otázkami českého středověku. Historie hradu umožňuje probrat především téma emancipace české šlechty jako svébytného stavu a jeho konflikty s panovníkem.
   Na závěr celého kursu studenti zdramatizovali přepadení hradu panem z Rožmberka v roce 1404 a přestože nebylo historicky zcela přesné, prožitek, který je s takovou dramatizací spojen přinese větší citlivost vůči celému tématu a historii vůbec. Videozáznám ze studentské dramatizace ke zhlédnutí zde. 

   Imaginativní prostředí hradu je pro takovéto kursy přímo stvořené a tak doufám, že nezůstane jen u tohoto kursu, ale za rok se Pražáci objeví zase.
 

Mgr. Jaroslav Pinkas


2. 6. 2008

1.6.2008 Vernisáž výstavy šperkaře, rodáka z Humpolce, autora insignií vysokých škol v Jihlavě a ve Znojmě a hradního příznivce Tomáše Procházky


Výstava TP

Výstava bude zahájena v 17 hodin dne 1.6. 2008 v Městském muzeu na Horním náměstí v Humpolci a potrvá do 29.6.2008.

S tvorbou Tomáše Procházky se můžete seznámit také na jeho webu


29. 5. 2008

Křest zlaté mince Řetězový most ve Stádlci


Ve středu 14.5.2008 se uskutečnil křest v pořadí již páté zlaté mince z cyklu Kulturní památky technického dědictví, tentokrát věnované národní kulturní památce řetězový most ve Stádlci (vydává Česká národní banka).

Setkání se uskutečnilo v kongresovém sále hotelu Dvořák v areálu bývalého táborského pivovaru, který je součástí národní kulturní památky hrad Kotnov v Táboře.

V letech 2006 až 2010 vydává ČNB cyklus zlatých mincí, které se vztahují k technickému dědictví ČR. V rámci tohoto cyklu byly dosud vydány čtyři zlaté mince. První z nich vyšla v květnu 2006 a byla věnována ruční papírně ve Velkých Losinách. Autorem mince byl Luboš Charvát. V říjnu 2006 vyšla druhá mince, ztvárňující observatoř v pražském Klementinu autora Josefa Oplištila. Třetí mince podle návrhu Luboše Charváta spatřila světlo světa v květnu 2007 a jejím tématem byl Ševčinský důl v Příbrami – Březových Horách. Další mince byla vydána v říjnu 2007 a byla věnovaná vodnímu mlýnu ve Slupi. Jejím autorem byl akademický sochař Zbyněk Fojtů. Autorem páté mince je Luboš Charvát.

Letos na podzim by měla být emitována mince věnovaná pivovaru v Plzni, který je u nás prvním kotevním místem mezinárodního projektu ERIH - Evropských industriálních cest. Cyklus bude zakončen v roce 2010 pamětní mincí národní kulturní památky důl Michal v Ostravě.


21. 5. 2008

Cena Evropské Unie - Europa Nostra 2008 udělena do České republiky


 

Nejvýznamnější prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče – Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v hlavní kategorii (realizace) získala letos Konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

Cena Europa Nostra je každoročně udělována vybraným špičkovým realizacím ochrany kulturního dědictví Evropskou komisí prostřednictvím mezinárodní organizace Europa Nostra.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra 2008 získala akce, která zavedla zcela nový trend v české památkové péči a byla hodnocena jako excelentní příklad citlivého konzervačního ošetření vysoce autentické památky. Konzervace jižního průčelí českokrumlovské dominanty představuje nejen jeden z nejrozsáhlejších restaurátorských zásahů na území České republiky. Oceňovaným přínosem této akce je inovativní přístup s přenesením restaurátorské metody a etiky, dosud užívané jen pro umělecká díla, i do oblasti péče o stavební památky. Evropská unie ohodnotila také množství objevných a pozoruhodných informací, které zásah přinesl a které umožnily prohloubit poznání památky a objasnit řadu dosud nepoznaných kapitol jak o stavebním vývoji významné památky, tak o technice a technologii postupné stavební činnosti v průběhu 500 let. Byl také vyzdvižen pracovní postup s přednostním používáním tradičních stavebních řemesel a technologií na záchranu původních historických stavebních prvků a autentických materiálů.

Podrobnější informace najdete zde.


21. 5. 2008

Hasiči dobývají hradní věž - ověření výhledu z hradní věže


    Ze záměru vybudovat na hradě Orlík z hradní věže rozhlednu vyplynula pochopitelně i zásadní otázka "Co vlastně bude z hradní věže vidět ?".

   Proto proběhlo ve středu 14.5.2008 oveření výhledu z hradní věže pomocí hasičské techniky. Z této akce přinášíme několik fotografií.

Hasiči na hradě, ale nehořeloHasiči zpřístupnili na pár okamžiků věžHasiči dobývají hradní věž

    Aktuální fotografie z vrcholu věže :

Pohled z věže 2008 - po kliknutí na obrázek se zvěttší

v lepším rozlišení ke stažení zde

 


15. 5. 2008

Nabídka stipendií pro studenty


Nabídka stipendií pro studenty magisterského oboru "Advanced Master's in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions"

   Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR je jedním z členů mezinárodního konsorcia, které již druhým rokem zajišťuje výuku magisterského oboru "Advanced Mastrer’s in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions", podporovanou Evropskou komisí v rámci programu Erasmus Mundus. Tento studijní obor je otevřený i pro studenty z České republiky. Lhůta pro přihlášky je 31.5.2008.
   Magisterský studijní obor "Advanced Master's in Structural Analysis of Monuments and Historical Constructions" je organizován a zajišťován konsorciem předních evropských univerzit a výzkumných institucí. Koordinátorem projektu je Univerzita v Minho (Protugalsko) a dalšími členy konsorcia jsou: ČVUT v Praze, Katalánská Technická Univerzita – UPC (Španělsko), Univerzita v Padově (Itálie) a Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR. Program studia je sestaven tak, že se studenti seznámí nejen s nejnovějšími výsledky výzkumu a vývoje v daném oboru, ale důraz je kladen i na jejich aplikaci v inženýrské praxi. Obor byl akreditován ve všech čtyřech státech konsorcia. Každý student musí absolvovat výuku na jedné ze zúčastněných univerzit a vypracovat diplomovou práci na jiné. Úspěšní absolventi pak získají magisterské tituly obou univerzit (tzv. double degree). Výuka v příštím školním roce začíná v září 2008 ve Španělsku a v Itálii.
   Studium je zpoplatněno školným ve výši 8.000 EUR za celý kurz. Nicméně konsorcium nabízí nezanedbatelný počet stipendií ve výši 4.000 až 14.000 EUR pro studenty bez ohledu na státní příslušnost.
   Všechny přihlášky ke studiu podané na sekretariát konsorcia do 31.5.2008 budou automaticky považovány také jako žádosti o zmíněná stipendia.
   Veškeré detaily o tomto oboru a elektronickém podání přihlášek naleznete na internetových stránkách: http://www.msc-sahc.org/.

 Informační leták (EN) •# pdf


 Případné dotazy Vám také rád zodpoví koordinátor projektu na ČVUT:

Doc. Ing. Petr Kabele, Ph.D.
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
Katedra mechaniky
tel: 224 35 4485 
e-mail: petr.kabele@fsv.cvut.cz


12. 5. 2008

Břetislav Štorm, památkář – architekt – grafik | výstava


    Výstava představuje významnou osobnost památkové péče 20. století, architekta brilantně formulujícího myšlenky o architektuře a stavění, mnohostranně umělecky a literárně talentovaného.


    Výstavu můžete navštíit 16.5.- 28.6.2008 -Galerie Sklepení, v sídle NPÚ-ÚOP v Brně. Galerie je otevřena ve středu od 10 do 18 hodin, ve čtvrtek, v pátek a v sobotu od 10 do 17 hodin. Výstavu je možno navštívit po předběžné telefonické domluvě i v ostatní dny. 

    Plakát Břetislav Štorm

12. 5. 2008

Památkářské minimum pro každého - cyklus přednášek


   Volný cyklus přednášek a besed pro všechny, kterým nestačí jen se na památky dívat, ale chtějí jim také porozumět – a pochopit, proč si zasluhují péči a co jim prospívá. 

    Přednášky se konají vždy v pondělí od 18 hod. v Juditině síni, Mostecká 1, 118 00 Praha 1. Pořadatelem akce je Klub Za starou Prahu. Cyklus bude pokračovat i ve druhé polovině roku. Vstupné dobrovolné.


Program

• 5.5.2008
   Doc. PhDr. Josef Štulc
   Proč vznikl kult památek a jak se rodila jeho teorie?
   Poznámka k přednášce (6.5.2008)
• 12.5.2008
   Ing. arch. Miloš Solař
   Princip rekonstrukce v památkové péči
• 19.5.2008
   Ing. arch. Ondřej Šefců
   Oprava Karlova mostu ze zorného úhlu památkáře
• 2.6.2008
  Prof. Ing. arch. Karel Kibic, DrSc.
  Památkové rezervace, zóny, ochranná pásma – vznik, historie, vývoj
• 9.6.2008
   Bc. Karel Ksandr
   Vila Tugendhat v Brně – koncept ochrany a obnovy památky moderní architektury
• 16.6.2008
   Ing. arch. Jan Bárta
   Omítané a natírané fasády pražské – způsoby omítání, barevnost


12. 5. 2008

Stránka