Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Památková obnova č.p 338 na Zichpili pokračuje - co nového objeveno ?


Co nového bylo nalezeno při opravách č.p 338 na Zichpili  ?

Více naleznete zde


26. 5. 2011

Zámky Červená Řečice a Brtnice – dvě bolavá místa na Vysočině


    Již třetí přednáška cyklu O památkách trochu jinak 2011, který pořádá Národní památkový ústav, se uskutečnila ve čtvrtek 7. 4. 2011 od 17 hod. v galerii Ledeburského paláce na Valdštejnském náměstí v Praze. Její téma představilo ohrožené památky na Vysočině – zámky Červená Řečice a Brtnice, a navíc ještě malý medailon zámku Jemnice.

    Přednášku připravila PhDr. Martina Veselá z územního odborného pracoviště Národního památkového ústavu v Telči a Ing. Jan Beránek z ústředního pracoviště NPÚ. Posluchačům představili, jaké důsledky vyplynou pro památku při nezájmu majitele a její dlouhodobé neúdržbě. Bývalá arcibiskupská rezidence v Červené Řečici a zámek Brtnice, v obou případech se jedná o poměrně rozsáhlé areály, se dnes nacházejí na hranici svých stavebně technických možností.

    Obě památky, Brtnice i Červená Řečice, byly představeny po stránce historicko-stavebního vývoje, a to až do současnosti. Díky podrobnému výkladu PhDr. M. Veselé se mohli posluchači seznámit i se současným majetkoprávním stavem na obou památkách a složitým hledáním odpovědného majitele po roce 1989, s kterým by mohl Národní památkový ústav i občanská sdružení (např. Sdružení pro záchranu památek Červenořečicka) spolupracovat na záchraně historicky cenných areálů. Přednášející ve své přednášce, díky množství fotodokumentace, provedli po exteriérech i vnitřních prostorách zámků Brtnice a Červená Řečice. Jako příklad památky na Vysočině, která měla více štěstí, uvedla PhDr. M. veselá zámek Jemnice, který chátral díky své poloze v pohraničním pásu, ale dnes o něj má zájem město, které jej chce obnovit a přeměnit na turistický a kulturní cíl.

Nejvytrvalejší zájemce o tématiku seznámil v druhé polovině přednášky Ing. Jan Beránek se stavebně-historickým průzkumem, který byl prováděn v roce 2010 na zámku Červená Řečice. Mohli si tak prohlédnout archivní a ikonografické materiály, zajímavé detaily i pohledy do podkroví či sklepení běžně nepřístupného zámku.

Další přednáška z cyklu O památkách trochu jinak se uskuteční ve čtvrtek 5. 5. 2011 opět v 17 hod. v galerii Ledeburského paláce na Valdštejnském náměstí v Praze a její téma zavede návštěvníky do jižních Čech – na zámek Červený Dvůr, kdysi výletní sídlo rodiny Schwarzenbergů, dnes léčebnu.


9. 4. 2011

Hrad CHŘENOVICE - hledáme staré fotografie, pohledy a jiné materiály pro připravovanou konzervaci hradu stojícího nedaleko Ledče nad Sázavou


      Ve spolupráce s Lesy ČR, s.p. hledáme, pro přípravu konzervace hradu Chřenovice, jakékoli fotografie, pohlednice, obrázky, starší záznamy, plánky apod., které by přispěly k hlubšímu poznání historie hradu a jako podklad pro vlastní konzervaci a provedení stavebně historického průzkumu.


Hrad  Půdorys hradu z pera A.Sedláčkaz přelomu 19/20 st.

Telefony:       777 347 511 - Ing. František Kocman, předseda správní rady
E-mail:          kastelan@hrad-orlik.cz

 

zobraz na mapě

Stručně o hradu Chřenovice

    Zbytky původně strážního hradu Chřenovice (dříve též Křenovice) se tyčí na skalním ostrohu při soutoku říčky Jestřebnice se Sázavou. Přesné záznamy o založení hradu chybí, ale pravděpodobně byl vystavěn před r. 1289, a to Lévou z Janovic, který se v Chřenovicích připomíná v letech 1289-1318. Na hradě poté sídlil rytířský rod z Chřenovic, jehož nejznámějším představitelem byl Milota z Chřenovic zvolený v r. 1421 na čáslavském husitském sněmu do zemské vlády. Z dalších majitelů je znám kutnohorský měšťan Kunrát Náz, jenž hrad koupil roku 1474. Posledními majiteli Chřenovic se stali pánové z Říčan, kteří hrad připojili k ledečskému panství. Od r. 1545 se hrad prvně uvádí jako pustý a od té doby postupně chátral až do dnešní podoby.

    Z hradu, jehož půdorys představoval nepravidelný trojúhelník, se kromě zbytků zdiva několika budov dochovala takřka 20 m vysoká válcová věž se zdmi silnými až 2,5 metru. Původně se do ní vstupovalo po pavlači z hradebního ochozu, dnes je vstup do věže umožněn skrz uměle prolomený otvor u paty věže. Areál hradu je nyní zalesněn, ale kolem hradiště se táhne dodnes zřetelný hradní příkop.
 

Zajímavé odkazy

Web obce Chřenovice - o hradu, o románském kostele sv. Václava

Mapy.cz - beta - fotografie a mapy hradu a okolí

Hrady.cz - vše možné o hradu, včetně videa z hradu


3. 3. 2011

Rekonstrukce hradu ze stavebnice LEGO


    Model hradu z doby jeho největší slávy, z dílny Daniela Kučery, vyhrál každoroční mezinárodní soutěž v kategorii Realistic castle.

   Autor patří mezi nadšence LEGA, kteří se pojí s www.kostky.org .Organizují  například výstavy, jako např. Roztoky 2010. Jde většinou o smyšlené stavby, ale realizace rekonstrukce Orlíka je zde jednou z vyjímek. Ostatní realizace autora si  můžete prohlédnout zde

    Výsledek rekonstrukce Orlíka  můžete ohodnotit na mnoha fotografiích ZDE.

   Jelikož správa hradu připravuje do expozice hradu pro rok 2012 model  rekonstrukce hradu ze 16 století, rádi bychom vás závěrem požádali o hlasování v malé ankentce k výtvarnému ztvárnění zamýšleného modelu. Hlasovat může přímo v anketě zobrazené v pravém sloupci vstupní stany tohoto webu, nebo můžete vstoupit do ankety v seznamu anket zde.

   Za Váš čas děkuje správa hradu Castrum o.p.s.


10. 2. 2011

Konference Muzea, památky a konzervace 2011 - Museums, Monuments and Conservation 2011


Pozvánka na 6. ročník konference
           Konference Muzea, památky a konzervace 2011 
           -  Museums, Monuments and Conservation 2011
 

Akce:
Konference Muzea, památky a konzervace 2011 -  Museums, Monuments and Conservation 2011
 
Termín:
31. 5. – 1. 6. 2011
 
Místo konání:
Univerzitní kampus Bohunice, Masarykova univerzita
Kamenice 5, 625 00 Brno
 
Pořadatelé:
Ústav chemie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity, Brno
Ústav historických věd - FPF SU v Opavě
Slezské zemské muzeum
Technické muzeum v Brně - Metodické centrum konzervace
Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT v Praze
Slezská univerzita v Opavě
 
Informace:
    Základním cílem konference, na které by se měli setkávat především mladí odborníci, je umožnit jim prezentovat dosažené výsledky a podpořit výměnu zkušeností a názorů nejen z oblasti péče o kulturní dědictví. Předpokládá se, že na konferenci zazní příspěvky muzeologů, konzervátorů-restaurátorů, technologů konzervování a restaurování, historiků, historiků umění, architektů, archeologů, etnologů a dalších specialistů z řad společenských a přírodních věd.Jsme názoru, že široká výměna názorů a poznatků může napomoci nejen k poznání často velmi odlišných oborů či navázání osobních kontaktů, ale ve svém důsledku pak i ke zkvalitnění péče o naše společné kulturní dědictví. Příspěvky a postery prezentované v rámci konference by měly odrážet problematiku dotýkající se činnosti muzeí a galerií, památkové péče, jakož i konzervování a restaurování.
 
Program konference bude zaměřen na následující témata:
 • konzervování a restaurování památek
 • teorie, technologie a praxe v konzervaci a restaurování památek
 • proměny moderního muzejnictví
 • očekávání a potřeby dnešní společnosti v oblasti péče o historické artefakty „in fondo“- ochrana, prezentace a dokumentace kulturního dědictví
 • teoretická zamyšlení a praktické projekty nejen z oblasti památkové péče
 
     Zájemci mohou zasílat přihlášky podle pokynů, které budou uveřejněny na web stránce Ústavu chemie PřF MU (http://ustavchemie.sci.muni.cz/konference-ko-re).
     V případě velkého zájmu si organizátoři vyhrazují právo výběru příspěvků. Jednacím jazykemkonference bude český a anglický jazyk.
    Výše konferenčního poplatku bude upřesněna v průběhu února 2011. Autor přednášky je odkonferenčních poplatků osvobozen, autor posteru hradí poplatek snížený. Poplatek bude zahrnovat účastna konferenci, sborník příspěvků a vstup na společenský večer.
     Bližší informace obdrží autoři přednášek a posterů v průběhu února 2011. Prosím o předáníinformace o konání konference všem potenciálním zájemcům.
   
Kontakt:
Prof. RNDr. Jiří Příhoda, CSc.
Korespondenční adresa:
Ústav chemie PřF MU, Brno, Kotlářská 2. 61137 Brno
tel. 54949 6690, mobil 728941133
jiriprihoda@seznam.cz; prihoda@chemi.muni.cz
 
více na www.npu.cz
 

18. 1. 2011

Obnova památek 2011 - Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?


11. ročník konference s doprovodnou výstavou a exkurzemi
Obnova památek 2011 – Co s architekturou 60. a 70. let 20. století?

Termín:

 • 22. 23. 3. 2011 od 9 do 18 hod.

Místo konání:

 • Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Pořadatel:

Záštita a spolupráce:

Informace pořadatele, přihláška:

Program konference:

Přednášky 22. 3. 2011  od 9 do cca 18 hod.:

 • Úvodní vystoupení:
  Ing.arch. Naďa Goryczková, generální ředitelka NPÚ
  Doc.PhDr. Josef Štulc, NPÚ ústřední pracoviště / ICOMOS
 • A. Hodnocení a stav ochrany:
  Doc.PhDr. Petr Kratochvíl, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
  Prof.PhDr. Rostislav Švácha, CSc., Ústav dějin umění AV ČR
  Mgr. Martin Strakoš, NPÚ ú.o.p. v Ostravě
  Prof.Ing.arch. Matúš Dulla, DrSc., FA ČVUT
 • B. Příklady realizací a obnov:
  Ing.arch. Petr Vorlík, PhD., FA ČVUT
  Bc. Karel Ksandr, generální ředitel NTM
  PhDr. Benjamin Fragner, FA ČVUT
  Mgr. Lukáš Beran, FA ČVUT
 • C. Reflexe a účast autorů v osudu jejich děl:
  Prof.Ing.akad.arch. Alena Šrámková, Šrámková architekti, s.r.o.
  Ing.arch. Věra Machoninová
  Prof.Ing.arch. Miroslav Masák, dr. h. c.
  JUDr.PhDr. Jiří Plos, sekretář ČKA

Exkurze 23. 3. 2011 dopoledne:

 • Prohlídky významných pražských staveb ze 60. a 70. let min. století

Uzávěrka přihlášek:

 • 11. 3. 2011 nebo při naplnění kapacity sálu

 

víve na www.npu.cz


 18. 1. 2011

Úterý 14.12.2010 přednáška - O nejkrásnějším domě na Vysočině


 

O nejkrásnějším domě na Vysočině

přednáška plakát

Přednáška z cyklu Památky 2010 pořádaného Ústavem památkové péče FA ČVUT v Praze.

Akce:

 • Přednáška O nejkrásnějším domě na Vysočině
 • Přednáší Jiří ŠKABRADA 
 • Akce je součástí přednáškového cyklu FA ČVUT - Památky 2010

Termín:

 • 14.12.2010 od 17:30 hod.

Místo konání:

 • Přednáškový sál C 223 FA ČVUT

Pořadatel:

Informace pořadatele:

 • Pozvánka (jpg; po kliknutí se zvětší)

 

Zdroj NPÚ


14. 12. 2010

Čtvrtek 9.12.2010 - Křest nové knihy Hrad Orlík nad Humpolcem


Křest a prezentace nové knihy Hrad Orlík nad Humpolcem
a autogramiáda autorů

Přebal knihy

      Křest a prezentace nové reprezentativní knihy Hrad Orlík nad Humpolcem proběhne společně s autogramiádou autorů publikace  ve čtvrtek 9.12.2010 ve výstavním sále pobočky Muzea Dr.A.Hrdličky, na Dolním náměstí od 15.30 do 17 hod.

     Zájemci si budou moci na místě publikaci zakoupit a nechat si ji podepsat autory jednotlivých tématických částí, kterými jsou  Mgr. Roman Brzoň, Mgr.Bohumír Dragoun, Prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc., Mgr. Petr Filip, Ing. František Kocman, RNDr. Jan Páša a , Mgr. Vladimír Staněk.


     Kniha vychází na křídovém papíře, obsahuje 260 stran a je vázaná. Uvnitř naleznete veškeré doposud známé informace o vzniku a  "životě" hradu a jeho kontextu s historií země i dobového myšlení společnosti. Publikace je  doplněná bohatou obrazovou dokumentací od map, listin, po historická vyobrazení a fotografie. Celkem v knize naleznete 505 různých vyurazení.

      Publikace bude dále uvolněna do volného prodeje za 450,- Kč dne 10.prosince 2010 na třech místech, a to v Knihkupectví Jana Zábrany, Muzeu Dr. A. Hrdličky a infocentru Humpolec, kde bude také možné objednat knihu na dobírku na tel. čísle 565 532 479 nebo e-mailu mekis@infohumpolec.cz.

 


4. 12. 2010

Poslední dotáčky nového filmu budou mít exteriéry z Orlíku


Foto z natáčení  
   Zřícenina hradu Orlík nedaleko Humpolce, byla v neděli 14. listopadu dějištěm natáčení posledních záběrů filmu Nikola Šuhaj loupežník. Právě Olbrachtova Nikolu Šuhaje si vybrali za námět klienti Ústavu sociální péče v Těchobuzi.
 
 
     Hlavní část filmu, který nafilmovala televize R1 Vysočina Pelhřimov, se natáčela o prázdninách přímo ve skanzenu Stare Selo na Zakarpatské Ukrajině. Na projektu se podílely ústavy ze čtyř zemí. Spolu s Těchobuzkými i ústavy z polského Krakova, slovenského Zavaru při Trnave a ukrajinských Vilšan. Film bude po sestříhání a  dozvučení promítám ve čtyřech jazycích, kterými jednotliví herci mluvili a bude opatřen čtyřmi druhy titulků. „Úspěch filmu Malý princ, který klienti těchobuzkého ústavu natočili před dvěma lety, byl impulsem pro natočení dalšího filmu. Tento projekt má plnou podporu kraje Vysočina a jsem velice rád, že jsem se mohl na natáčení podívat a naše klienty osobně podpořit,“ řekl radní kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.  

      Film jeho produkce přihlásí příští rok do soutěže mezinárodního filmového festivalu amatérských herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prag Film Festival.

Zdroj www.kr-vysocina.cz

Foto z natáčeníFoto z natáčení     

 

 

 


17. 11. 2010

KRÁLOVSKÝ SŇATEK 1310 A EXPANZE LUCEMBURKŮ VE 14.–15.STOLETÍ


Výstava NMVýstava k 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Prostor: Lapidárium, Výstaviště 422, Praha 7 (v areálu Pražského Výstaviště)

    K 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, který se uskutečnil 1. září 1310, pořádá Národní muzeum v Lapidáriu ve spolupráci se Společností italsko-lucemburského přátelství výstavu sochařských a kamenických prací


Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14. – 15. století

Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně


Bude otevřena 15. září, do 5. prosince bude přístupná široké veřejnosti, od tohoto data do 6. února ji budou moci z technických důvodů navštívit jen objednané skupiny.

    Výstava představí více než 130 exponátů sochařských a kamenických prací, odlitků pečetí, heraldických znaků a populárně-naučný cyklus 48 panelů o historii císařské a královské vlády Lucemburků v Itálii a v Čechách. Výstava je součástí projektu Královský sňatek, jehož hlavní část připravuje Muzeum hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

    Osu výstavy v Lapidáriu tvoří stálá expozice gotického kamenosochařství od 2. poloviny 13. století do konce 14. století, která je obohacená o památky heraldické, sfragistické a tři desítky nově určených kamenných zlomků. Ty pocházejí zejména ze zaniklých chrámů gotické Prahy a okolí.

    K nejvýznamnějším exponátům výstavy patří torzo sochy bosého světce, monumentální svatostánek s oltářní schránkou z kostela Na Zderaze a nový archeologický nález náhrobní desky mladého muže z Kutné Hory, který zapůjčila kutnohorská expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

     K výstavě bude vydána ilustrovaná publikace a upomínkové předměty (miniatury byst Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny). Nad celým výstavním projektem převzal záštitu pan Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství.


    Tato výstava je součástí výstavy Královský Sňatek, kterou organizuje Galerie hl. města Prahy, Muzeum hl. města Prahy a Archiv hl. města Prahy. www.kralovskysnatek.cz

 


7. 11. 2010

Stránka