Fotografie 17 z 35
StornoZavřít

Soukup-Valchař - Soupis památek historických a uměleckých v politickém okresu Ledečském, Praha 2010, vydal ÚDU AV ČR, editoři: ...