Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Náhodná fotogalerie

Horní tzv. Šádova tvrz - bašta

Přidej na Seznam

Jsme členy

Jsme členy asociace Zachraňme hrady

Region Vysočina

HistorieNezabijeCz

Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Klub Augusta Sedláčka

Augustus Sedláček   Klub Augusta Sedláčka z.s. je sdružení zájemců o studium opevněných panských sídel. Hlásí se k odkazu největšího českého badatele v oboru kastellologie – nauky o hradech.

Ústředí klubu sídlí v Plzni a pobočky pak naleznete v Plzni, Praze, Brně, Hradci Králové, Zlíně a u nás Humpolci.

Kdo byl Augustus Sedláček ?  Bibliografie Augusta Sedláčka.

Veškeré informace o klubu, včetně Stanov klubu, jeho činnosti, členství a přehledu publikační činnosti naleznete na stránkách klubu www.klub-augusta-sedlacka.cz

Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec

Augustus Sedláček      Hlavním cílem spolku, od jeho založní v roce 1990, je sdružovat dobrovolníky a zájemnce o památkové dědictví, jeho údržbu a zpřístupňování veřejnosti. Humpolecký pobočný spolek Klubu Augusta Sedláčka z.s. (dále jen KAS) je zřizovatelem obecně prospěšné společnosti Castrum o.p.s. (dále jen Castrum) jenž je správcem a provozovatelem hradu Orlíka nad Humpolcem a skanzenu Zichpil.
     Činnost pobočného spolku se neomezuje jen na hrad Orlík, ale výraznou měrou svých sil se snažíme pomoci ostatním drobným památkám v regionu. Touto cestou se například podařilo zajistit tvrz v Proseči nebo tvrz Melechovskou. Pokud i Vy máte chuť být přitom a zažít i trochu zábavy ozvěte se nebo přijďte za námi na hrad Orlík. Kontakty naleznete v sekci Na pomoc hradu

    Jak již bylo řešeno, humpolecká pobočka KAS vznikla v roce 1992, ale již na přelomu 80/90 let se z iniciativy budoucích otců zakladatelů humpolečké pobočky KASu, rozběhla rekonstrukce památky se spolupráci s tehdejším majitelem hradu Okresním úřadem v Pehlřimově. Spolupráce pak pokračovala se současným majitelem Městem Humpolec. A právě se spolupráci s ním byl  hrad v roce 1996 přístupněný veřejnosti. Konala se zde celá řada kulturních akcí, které měly za cíl přiblížit hrad občanům a učinit z něj součást kulturního prostoru Humpolce. Pravidelně se na začátku července pořádají tzv. Středověké dny, které mají přiblížit život na středověkém hradě. Na hradě se konala řada amatérských divadelních představení, koncertů a dalších charakterem nepřeberných kulturních akcí, které měly pozitivní ohlas.

     Součástí provozu je i tzv. experimentální (experienciální) archeologie, která rekonstruuje středověké technologické postupy. Především v oblasti výroby a výpalu keramiky bylo dosaženo nezanedbatelných úspěchů. Prostřednicvím Castrum zajistila i vydání pohlednic a propagačních materiálů, jakož i kvalitní informační brožury. Činnost Castrumi je financována především z vlastních zdrojů – tedy z vybraného vstupného, případně ze zisku kulturních akcí. Společnost zajišťuje též projektové studie na jejichž základě se vypracovávají konkrétní projekty dalších rekonstrukčních prací. Jako mimořádně dobrou lze hodnotit vzájemnou spolupráci s městem Humpolec, které je jako majitel objektu nejvýznamnějším investorem rekonstrukce.

     Každoročně jsou přednány přednášky z historie regionu. Mgr. Bohumír Dragoun přednášel o archeologickém výzkumu na Orlíku a možnostech experimentální archeologie. Mgr. Petr Kopal přednášel o středověké kolonizaci Vysočiny se zřetelem na hornická sídla. Přednášky měly ohlas především mezi mladými lidmi, zejména mezi studenty místního Gymnázia Aleše Hrdličky. Ve spolupráci s tímto Gymnáziem proběhlo též několik brigád na údržbu hradu a na pomoc při archeologickém výzkumu. Během sezóny spolek průběžně spolupracuje i s dětskými tábory a mládežnickými organizacemi při jejich výpravách do regionu a dobrovolnických akcích s obdobným zaměřením.

   Kromě těchto aktivit jsme se však rozhodli obohatit kulturní nabídku a pořádat každoročně na sklonku prázdnin filmový festival Film a dějiny. Důvody pro jeho uspořádání byly v zásadě dva. Za prvé posílit atraktivitu hradu v očích místních občanů a v široké veřejnosti povědomí o hradě jako kulturním centru a za druhé posílit povědomí o české historii a zároveň poukázat na konstruování obrazů a stereotypů v českém historickém vědomí a povědomí.Součástí festivalu jsou i odborné semináře především mladých badatelů: historiků, filmových vědců a sociologů. Informace o tomto semináři jsou obsaženy v historické revue „Dějiny a současnost 2002/6".
    Mimo tyto akce proběhla spousta drobných i větších akcí - Hvězdáři, koncerty a v poslední době velmi oblíbenné Hradozámecké Noci.

      V posledních letech se naše pozornost zaměřila na starý Humpolec a za vyjímečné podpory Města Humpolce a dobrovolníků se nám podařila restaurovat tzv. Nápravníkovo stavení a ve spojení s tzv. Tolerančním kostelem vznikl Skanzen Zichpil. Naším velkým úkolem je po zdařilé rekonstrukci vtisknout objektu život a vrátit tradice do jehu prostor. Zatím je to velký výzva a rádi bychom spojili síly s humpolekými školami či spolky směrem k oživení tradičních lidových akcí, jako je masopust, kácení máje, vynášení morany atd.

 

Pozvánka na čelnskou schůzi
Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec

Tímto výbor svolává volební členskou schůzi Klubu Augusta Sedláčka z.s., pobočný spolek Humpolec  IČ: 49026453  na hrad Orlík u Humpolce dne 2. července 2020 v 19 hodin.

Program schůze

1. hlasování o přijetí nových členů 

2. volba členů výboru

3. volba kontrolora účtů

4. hlasování o návrhu stanov
   pobočného spolu  ke stažení zde

5.volba předsedy a místopředsedy pobočného
spolku novými členy výboru ze svých řad

Zveřejněno 10.6.2020 ve 21:35 hod.

 

Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec
Hradská 818, 396 01 Humpolec
IČ: 49026453 
zapsán do spolkového rejstříku, spisová značka L 6836 
vedená u Krajského soudu v Plzni
Telefon: 724 937 647 
kashumpolec@gmail.com  


Nejvyšší orgán:                           členská chůze pobočného spolku

Statutární orgán - výbor:             Ing. František Kocman, předseda
                                                    Tomáš Klener, místopředseda
                                                    Věra Lemberková, hospodář

Dozorčí orgán:                             Oldřich Vacek, kontrolor účtů

Způsob jednání:                          Jménem pobočného spolku jedná a samostatně činí
                                                    právní jednání předseda nebo místopředseda.

Stanovy klubu:                             ke stažení zde

Stanovy pobočného spolku         návrh ke stažení zde
                                                    (aktuálně procházejí schvalovacím procesem)