Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Castrum o.p.s.

   Castrum o.p.s. (dále jen Castrum) je obecně prospěšnou spoleností zřízenou humpoleckým pobočným spolkem Klubu Augusta Sedláčka z.s. (dále jen KAS). Hlavním cílem společnosti je péče o památkové dědictví, jeho údržba a zpřístupňování veřejnosti. Společnost vznikla v roce 1996. Primárně se věnuje zřícenině hradu Orlíka u Humpolce, jehož je správcem.  V minulých letech se dále zaměřila na záchranu zříceniny tvrze v Proseči u Humpolce, melechovské tvrze nedaleko Lipnice nad Sázavou a aktuálně na záchranu hradu Chřenovice u Ledče nad Sázavou.  Z iniciativy této společnosti (resp. KASu) se rozběhla rekonstrukce památky a hrad je od r. 1996 přístupný veřejnosti. Konala se zde celá řada kulturních akcí, které měly za cíl přiblížit hrad občanům a učinit z něj součást kulturního prostoru Humpolce. Pravidelně se na začátku července pořádají tzv. Středověké dni, které mají přiblížit život na středověkém hradě. Na hradě se konala řada amatérských divadelních představení a koncertů, které měly velký ohlas. Součástí provozu je i tzv. experimentální (experienciální) archeologie, která rekonstruuje středověké technologické postupy. Především v oblasti výroby a výpalu keramiky bylo dosaženo nezanedbatelných úspěchů. Společnost zajistila i vydání pohlednic a propagačních materiálů, jakož i kvalitní informační brožury. Činnost společnosti je financována především z vlastních zdrojů – tedy z vybraného vstupného, případně ze zisku kulturních akcí. Společnost zajišťuje též projektové studie na jejichž základě se vypracovávají konkrétní projekty dalších rekonstrukčních prací. Jako velmi dobrou lze hodnotit spolupráci společnosti s městem Humpolec, které je majitelem objektu a zároveň nejvýznamnějším investorem rekonstrukce.

     Předminulý rok byla v červnu uspořádána série přednášek z historie regionu. Mgr. Bohumír Dragoun přednášel o archeologickém výzkumu na Orlíku a možnostech experimentální archeologie. Mgr. Petr Kopal přednášel o středověké kolonizaci Vysočiny se zřetelem na hornická sídla. Přednášky měly ohlas především mezi mladými lidmi, zejména mezi studenty místního Gymnázia Aleše Hrdličky. Ve spolupráci s tímto Gymnáziem proběhlo též několik brigád na údržbu hradu a na pomoc při archeologickém výzkumu. 5. a 6. července proběhly už zmíněné středověké dny zaměřené na přiblížení každodenního života vrcholného středověku. Během léta se konalo několik koncertů, většinou country. Proběhlo i divadelní představení Divadla Leškleb. Během léta správa průběžně spolupracovala s dětskými tábory. Také v sezóně 2002 proběhly tradiční středověké dny, koncerty i divadelní představení. Kromě těchto aktivit jsme se však rozhodli obohatit kulturní nabídku a pořádat 26.8. – 31. 8. 2002 filmový festival se zaměřením na historický film. Důvody pro jeho uspořádání byly v zásadě dva. Za prvé posílit atraktivitu hradu v očích místních občanů a v široké veřejnosti povědomí o hradě jako kulturním centru a za druhé posílit povědomí o české historii a zároveň poukázat na konstruování obrazů a stereotypů v českém historickém vědomí a povědomí.Součástí festivalu byl i odborný seminář především mladých badatelů: historiků, filmových vědců a sociologů. Informace o tomto semináři jsou obsaženy v historické revue „Dějiny a současnost 2002/6.

    Cílovou skupinou byli, jako při většině námi pořádaných akcí, především mladí lidé, zvláště studenti. Celý projekt měl příznivý ohlas a my doufáme, že se nám na něj podaří v letošním roce zdárně navázat. V regionu chybí akce tohoto typu, proto se domníváme, že její pořádání bude mít opět úspěch.

Výroční zpráva Castrum o.p.s. 1998 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 1999 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2000 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2001 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2002 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2003 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2004 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2005 ve formátu PDF zde ke stažení­
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2006 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2007 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2008 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2009 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2010 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2011 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2012 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2013 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2014 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2015 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2016 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2017 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2018 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2019 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2020 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2021 ve formátu PDF zde ke stažení
Výroční zpráva Castrum o.p.s. 2022 ve formátu PDF zde ke stažení
 

Aktuální Výpis z rejstříku obecně prospěšných společností zde

Statutární orgán - ředitel:       Věra Lemberková

Správní rada:                         Tomáš Klener, předseda
                                               Oldřich Vacek
                                               Mgr. Vladimír Staněk

Dozorčí rada:                         Ing. Petr Machek, zástupce Města Humpolec
                                               Ing. Bedřich Stejskal
                                               Mgr. Petr Filip

Zakladatel:                             Klub Augusta Sedláčka, z.s. pobočný spolek Humpolec
                                               IČ: 49026453

Zakládací listina Castrum o.p.s. - aktuální znění k 16.5.2022  zde ke stažení

Statut Castrum o.p.s. - aktuální znění k 16.05.2022  zde ke stažení


 logoLOGO společnosti a hradu ke stažení zde a zde