Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Vyhodnocení projektu
11. ročník filmového festivalu
Film a dějiny: Střední Evropa v obrazech dějin

 

Jedenáctý ročník letního filmového festivalu Film a dějiny se uskutečnil na tradičním místě v prostorách hradu Orlík u Humpolce ve dnech 23. - 26. srpna 2012. Do druhé dekády historie festivalu jsme vstoupili vykročením od exkurzů do ryze národních dějin z předchozích ročníků k prolínání kultur a zobrazení etnické rozmanitosti střední Evropy s důrazem na tzv. "malé dějiny" obyčejného člověka v zápase s velkými historickými událostmi 19. a 20. století. Protože se jedná o nesmírně rozsáhlé a mnohovrstvé téma překračující hranice národů i historická období, nemůže být načrtnuto, natož důkladně rozebráno, v rámci čtyřdenního programu jednoho ročníku. Rozhodli jsme se proto původní téma „Střední Evropa v obrazech dějin“ pojmout jako širší programový cyklus pro několik následujících ročníků a program toho letošního představoval overturu k tématům, kterým se budeme do hloubky věnovat v příštích letech.

V rámci programu 11. ročníku bylo uvedeno celkem 6 hraných historických snímků polské, maďarské a československé kinematografie (viz programový leták) na outdoorových projekcích na hradním nádvoří ve spolupráci se společností Kinoservis Zlín. Projekcím předcházely lektorské úvody zaměřené jak na zobrazovaná období a historická pozadí příběhů, tak na dějiny jednotlivých národních kinematografí, filmografie prezentovaných tvůrců a produkční kontext prezentovaných děl. Z důvodu výrazného rozpočtového omezení jsme mohli uvést velmi omezený počet snímků a při sestavování programu jsme museli čerpat pouze z nabídky domácích distribučních společeností. Jednalo se o archivní kopie z Národního filmového archívu, Asociace českých filmových klubů a společnosti Bonton film.

Festival v průběhu čtyř dní navštívilo celkem 450 diváků, převážně obyvatel města Humpolec a  blízkeho okolí, také několik skupin studentů a turistů z Prahy, Pelhřimova, Jihlavy a jiných českých měst. Kromě filmových projekcí a besed, které probíhaly v průběhu večerního programu, měli návštevníci hradu možnost seznámit se v průběhu dne i s historií hradu a probíhajícím archeologickým výzkumem. Všechny festivalové akce už tradičně byly bezplatné. O festivalu informovala převážne místní a regionální periodika, např. Pelhřimovský deník.

V příštích ročnících budeme klást větší důraz na otevření projektu pro spolupráci se zahraničními partnery v rámci Střední Evropy, především ze zemí Visegrádské čtyřky. Téma 12. ročníku bude Čas bezčasí aneb československé a polské dějiny pod tíhou normalizace a agonie totalitní společnosti po roce 1968. Kromě mezinárodní spolupráce a tématu orientovaného na komparativní dějiny se zaměříme i na zlepšení technických podmínek akce, zejména zavedením denních projekcí dokumentárních a krátkých filmů v hradním sklepení a akvizici zahraničních titulů z proveniencie středoevropských kinematografií mimo domácí kinodistribuci. Tím chceme zatraktivnit program, přitáhnout více diváků včetně odborné veřejnosti a získat větší ohlas akce mimo region města a kraje.

Jozef Gréč