Obsah

Rámcové téma: Střední Evropa v obrazech dějin

V programu několika následujících ročníků festivalu se pokusíme zachytit prchavou tvář střední Evropy jako model existence člověka nebo společnou dějinnou zkušenost, s níž se setkaly určité národy a etnika a která je pojmenovala jako Středoevropany. Při zkoumání společných kořenů obyvatel tak etnicky a kulturně rozmanitého regionu nám půjde o cestu k určité sdílené identitě. Místo pokusu o vyčerpávající faktografii velkých historických postav a rozhodujících mocenských zápasů moderních dějin se soustředíme na každodennost lidského bytí. Existuje-li něco jako malá historie obyčejného člověka, pak nás bude zajímat, kam směřují naděje nás, Středoevropanů. V co doufáme a čeho se naopak nejvíc obáváme? Co vnímáme jako náš společný osud a jak jsme schopni mu čelit? Do jaké míry tradice, regionální zvyklosti i kulturní stereotypy ovlivňují život člověka moderní společnosti? Nejedná se nám o další pozitivní pokus, jak náš region definovat, nýbrž ukázat, co znamená být jeho obyvatelem a jaké prožitky střední Evropu utvářejí.
Důležitým těžištěm programu budou moderní dějiny střední Evropy 19. a 20. století a především vztah historické paměti a filmu nejen jako média k jejímu uchování, nýbrž i jako diskurzu určitých dějinných epoch a událostí. Naším cílem je proniknout hlouběji i do vzájemného vztahu kinematografie a historie nejen zkoumáním estetické formy zobrazování historické zkušenosti, ale skrz produkční kontext i do souvislostí, jak historické události ovlivnily například svobodu a kvalitu dobové filmové
V srpnu 2013 proběhne již 12. ročník festivalu. Do druhé dekády historie festivalu vstupujeme vykročením od exkurzů do převážně národních dějin neboli odrazů světových dějin na domáci půdě směrem k širší tématické reflexi prolínání kultur ve středoevropském prostoru a intenzivnější spolupráce s podobně zaměřenými festivaly v sousedních zemích.