Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Závěrečná tisková zpráva ze 14. ročníku filmového festivalu
Film a dějiny  2015: Husité a jejich stopa v české historické paměti


Již po čtrnácté se s přispěním členů se zájmem o historii sdružených kolem společnosti Castrum, o. p. s., uskutečnil nekomerční filmový festival Film a dějiny. Letošní ročník proběhl ve dnech 20. - 23. srpna 2015 a to podruhé v rámci letního pásma akcí nazvaného Kulturní léto na hradu Orlík nad Humpolcem.

V souvislosti s 600. výročím upálení Jana Husa jsme letošní ročník festivalu věnovali husitství.  Jak z názvu Husité a jejich stopa v české historické paměti vyplývá, festival se nezaměřil na chronologický popis a ani se nijak nesnaží podat ucelený pohled na husitské období, ale zejména na výklad a odkaz husitství v jednotlivých historických obdobích.

Program již tradičně nabídl propojení "vážných" vzdělávacích témat pro zájemce o historii se zábavně-vzdělávacími aktivitami zejména pro děti tak, aby oslovil co nejširší publikum. Během čtyř dnů nabídl festival 9 hraných filmů a filmy z českých dokumentárních cyklů, které  byly vybrány tak, aby prezentovaly interpretaci událostí husitské doby v obdobích od národního obrození po současnost. Program byl doplněn dvěma přednáškami. Přednáška Mgr. Aleše Knápka byla věnována životu nižší šlechty v husitském období a významnou byl zejména přednáška Mgr. Jaroslava Pinkase Proměny Jana Husa v populární kultuře, která zaměření festivalu podtrhla. V rámci sobotního odpoledne vystoupila  Agentura Pernštejni s výukovým pořadem pro děti Jak válčili husité, do kterého protagonisté zapojili i samotné diváky.

Letošní ročník se konal tradičně na nádvoří a v interiérech zříceniny hradu Orlík nad Humpolcem, jejíž prostředí romanticky dokresluje atmosféru festivalu. Festivalové akce navštívilo přes 500 diváků. O festivalu informovala místní a regionální periodika a internetové portály.

Organizátoři ze společnosti Castrum, o. p. s., děkují všem, s jejichž podporou a pomocí se 14. ročník filmového festivalu Film a dějiny konal. Festival finančně podpořili: Ministerstvo kultury České republiky, Město Humpolec, Kraj Vysočina a pivovar Bernard. Poděkování patří také Národnímu filmovému archívu, České televizi a společnostem Filmexport Home Video a CinemArt za pomoc při zajišťování filmového materiálu. Rovněž děkujeme místním kulturníma informačním střediskům v Humpolci, Pelhřimově a organizátorům humpoleckého projektu Aktivní rodina za pomoc při propagaci festivalu.

Fotogalerie 14. ročníku