Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Film a dějiny 2017 - Pravěk útočí

Nejdelší období lidských dějin je zároveň to nejméně známé. Jeho počátky sahají až do doby před dvěma miliony let, kdy začal vývoj člověka jako svébytného živočišného druhu, jeho konec se liší v závislosti na místních podmínkách tisíce, či jen stovky let před naším letopočtem. Velká časová vzdálenost spolu s malým mediálním ohlasem archeologických výzkumů vede k tomu, že filmové obrazy pravěku odráží spíše představy a fantazie filmových tvůrců nežli skutečný stav vědeckého poznání. A tyto romantické či zcela fantaskní obrazy zase zpětně utvrzují laické představy o pravěku jako mystické době dominance přírody, bázlivých a primitivních pralidech či naopak o neproblematickém soužití člověka a zvířat, a “přirozenosti” těchto vztahů. Pravěk tak slouží především jako projekční plátno, kam umísťujeme své touhy po úniku z naší technické civilizace a pravidel, která s sebou přináší. Filmový festival by chtěl některé tyto úniky a projekce ilustrovat a v rámci našich možností i dekonstruovat. Vedle projekcí filmů nabídne i tradiční přednášky a diskuse vedené archeology i (filmovými) historiky.

Jaroslav Pinkas