Obsah

Film a dějiny 2018: Bandité, zbojníci, rebelové

Jedním z nejdůležitějších dějinných pohybů je bezesporu snah o zachování řádu a překonání anarchie. Funkce státu je udržovat řád a a zasahovat proti těm, kteří jej porušují. Už od počátků státu proto zasahují státní orgány proti banditům, zlodějům, zbojníkům. Zároveň se ale vnímání zločinu proměňuje. Banditi a zloději se mohou v průběhu věků stávat bojovníky za svobodu a naopak. Rusín Nikola byl vnímán jako romantický hrdina, sociálně motivovaný partyzán i obyčejný bandita. Záleželo vždy na úhlu pohledu a ovšem také sociálním a politickém klimatu doby . Zločin je tak kulturně podmíněnou konstrukcí související nejen s představou spravedlnosti a s aktuálním právním řádem, ale i s ideologickými předpoklady. V letošním ročníku se pokusíme o zachycení této ambivalence a na několika konkrétních příkladech ilustrovat posuny filmového vyprávění o zbojnících, ať už se jednalo o Rumcajse, Nikolu Šohaje nebo Jánošíka.

Jaroslav Pinkas       

Plánovaný program:

Čtvrtek 16. 8.

20:30     Zabití Jesseho Jamese zbabělcem Robertem Fordem
             režie: Andrew Dominik, USA, Kanada, 2007

Pátek 17. 8.

17:00     O loupežníku Rumcajsovi; 1. až 13. díl.
             režie: Ladislav Čapek, ČSSR, 1967

20:30     Prach a broky
             režie: Šimon Pešta, ČR, 2015

Sobota 18. 8.

16:00    Nikola Šuhaj
            režie: Miroslav Josef Krňanský, ČSR, 1947

18:00    Přednáška: Bandité a (nebo) rebelové?
           
Obrazy zbojníků a lupičů v českém filmu (Jaroslav Pinkas)

20:30    Balada pro banditu
            režie: Vladimír Sís, ČSSR, 1978

22:00    NikolaŠuhaj loupežník
            režie: Evžen Sokolovský, ČSSR, 1977

Neděle 19. 8.

13:30    Pacho hybský zbojník
            režie: Martin Ťapák, ČSSR, 1975

15:30    Jánošík
            režie: Martin Frič, ČSR, 1935

17:00    Jánošík
            režie: Paľo Bielik, ČSSR, 1962

20:30    Jánošík - pravdivá historie
            režie:  Kasia Adamik, Agnieszka Holland, 2009