Obsah

Železnou cestou
Vynález, který rozhýbal dějiny

19. - 22. srpna 2021

Program ročníku

 

Čtvrtek 19.8.

20:30            První velká vlaková loupež (r. Michael Crichton, Velká Británie, 1978)

Dokonalý a velmi precizně zpracovaný popis legendární loupeže krymského zlata v roce 1855 z (téměř) nedobytného vlaku. Není lepší volby ke vzniku výborného filmu, než když autor knihy napíše i scénář k filmu a režíruje jej.

 

Pátek 20. 8

18:00           Ocelový oř (Iron Horse, r. John Ford, USA, 1924)

Film vzdává hold budovatelům americké transkontinentální železnice, v tomto případě zejména v oblasti Skalistých hor. Věrohodnosti v tomto filmu dodá absence velkolepého pojetí, kterého se režisér John Ford vzdal, a vsází zejména na autentičnost záběrů.

 

20:30           Tenkrát na Západě ( C'era una volta il West, r. Sergio Leone, It./USA, 1968)

Ačkoliv se ve filmu setkáváme s fiktivním světem, příběh stavby železnice vystihuje konec divokého období americké historie, ve kterém se spory řeší pěstmi a revolvery, a nástup moderního světa, jehož symbolem je byznys, vývoj velkoměst a zkracování vzdáleností. Dojem z příchodu nového světa posiluje netradiční zpracování westernového žánru.

 

Sobota 21. 8.

18:00           Ostře sledované vlaky (r. Jiří Menzel, ČSSR, 1966)

Oskarem oceněný film natočený na motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, která čerpá ze skutečné události na sklonku války.

 

20:30           Most přes řeku Kwai (The Bridge on the River Kwai, r. David Lean, Velká Británie/USA, 1957)

Film natočený podle stejnojmenné knihy Pierra Boulla, který čerpá ze svých zážitků během druhé světové války, vystihuje význam a slabiny železničních staveb.

 

Neděle 22. 8.

18:00           Von Ryanův expres (Von Ryan's Express, r. Mark Robson, USA, 1965)

Ve filmech 50. a 60. let se z nacistických táborů utíkalo často. Ve velkém se to povedlo v tomto filmu: Proč utíkat z transportu, když lze unést celý vlak?

 

20:30           Frigo na mašině (The General, r. Buster Keaton, USA, 1926)

Předlohou grotesky je událost z roku 1862 známá jako Great Locomotive Chase (Velká honička lokomotiv). Událost demonstruje význam nasazení železnice v americké občanské válce, první válce, ve které byla využita v takovém rozsahu. Keaton měl v oblibě železnici i toto období, takže není divu, že se mu námět zalíbil. Událost studoval v historických pramenech a díky schopnosti do detailu propracovat záběr a podrobně vyprávět příběh vzniká jeden z nejvýznamnějších filmů.


Vstup na všechny projekce a přednášky je volný.

 


 

Kolejová doprava se ojediněle využívala od dávných časů, ale teprve technický pokrok  v 18. a 19. století, umožnil její masivní rozšíření. Lidé se znalostmi a dovednostmi, které železnice vyžadovala, užívali ve společnosti úctu a kouzlem, které nevídaným způsobem zrychlilo a usnadnilo cestování, vytvořili nový svět. Svět, který zasáhl do průběhu významných událostí a přinesl do společnosti změny nevídaného rozsahu. Vznikaly nové příležitosti jak pro jedince, tak pro celé národy. Technický pokrok spojený se stavbou železnic a přínosem nových příležitostí zasáhl do národního vědomí mnoha zemí. Na přelomu 18. a 19. století se vlak stal nejvýznamnějším dopravním prostředkem. Rozhodoval o výsledku významných událostí, měnil mapy a přispěl k novodobému uspořádání národů a států. Úspěšné protnutí amerického kontinentu železnicí bylo symbolem vyvlastnění půdy Indiánů. K pochopení strategického významu železnice při řešení konfliktů došlo záhy po vybudování prvních kolejí. Vlaková logistika zcela změnila válečnou strategii a již válka Severu proti Jihu byla nazývána železniční válkou. V plánech armád se začalo pracovat se stavbami strategických spojů. Byly stavěny železnice, které by v mírovém období díky náročnosti ani nevznikly. S válečnou železnicí jsou spojeny destrukce strategicky významných železničních staveb a také transporty, které si vydobyly svoji slávu a staly se vděčným filmovým námětem. Vedle zpráv o skutečných železničních neštěstích se začaly šířit legendy o přepadení i přízračných vlacích způsobujících havárie. Železnice přispěla k rozdělení do časových pásem a k prosazení jednotného času, což přispělo ke snížení počtu železničních nehod. Díky jednotnému využití napříč kontinenty sehrála svou úlohu v demokratizaci společnosti. A také byla jednou z prvních oblastí, které podléhaly regulaci státu, podobně jako filmové dílo.

Vlak fascinoval již první filmové tvůrce, které uchvátila možnost zachytit pohyb. Byl nejrychlejším dopravním prostředkem, symbolem pokroku a dynamicky se rozvíjející společnosti. Jedoucí vlak jako metafora běžícího filmového pásu se pro filmovou tvorbu stal výrazovým prostředkem, který umožňuje seznámit diváka s významnými událostmi v dějinách a s vývojem společnosti. Lze říci, že snad jedině železnice, jako technický prostředek, svým rozsahem inspirovala tolik filmových děl a žánrů a dokonce byla u zrodu jednoho z nich - westernu.

V letošním ročníku se zaměříme na následující filmy, které jsme tematicky rozdělili do několika skupin:


Developeři na kolejích

Tenkrát na Západě -  Ačkoliv se ve filmu setkáváme s fiktivním světem, příběh stavby železnice vystihuje konec divokého období americké historie, ve kterém se spory řeší souboji, a nástup moderního světa, jehož symbolem je byznys, vývoj velkoměst a zkracování vzdáleností. Dojem z příchodu nového světa posiluje netradiční zpracování westernového žánru.


Ocelový oř (1924) - film vzdává hold budovatelům americké transkontinentální železnice, v tomto případě zejména v oblasti Skalistých hor. Věrohodnosti v tomto filmu dodá absence velkolepého pojetí, kterého se režisér John Ford vzdal, a vsází zejména na autentičnost záběrů.


Union Pacific (1939) - úspěšný snímek nominovaný na Oskara je opět inspirován stavbou americké transkontinentální železnice. Nechybí potíže kolem stavby železnice v nepřístupných místech, ataky Indiánů, ale také přepadení poštovního vlaku.
Турксиб - Na pozadí stavby turkmensko-sibiřské železnice se setkáváme s běžným životem a problémy obyvatel, které jim přináší zejména divoká příroda. A poušť a skály jsou také překážkami při stavbě železnice, které je nutné překonat. Do obrazu pronikla rovněž etnická různorodost expandující sovětské říše. Nejznámější dílo Viktora Turina.

 

Železnice na mušce generálů

Frigo na mašině (1926) - Předlohou grotesky je událost z roku 1862 známá jako Great Locomotive Chase (Velká honička lokomotiv). Událost demonstruje význam nasazení železnice v americké občanské válce, první válce, ve které byla využita v takovém rozsahu. Keaton měl v oblibě železnici i toto období, takže není divu, že se mu námět zalíbil. Událost studoval v historických pramenech a díky schopnosti do detailu propracovat záběr a podrobně vyprávět příběh vzniká jeden z nejvýznamnějších filmů.


Ukradený vlak (1956) - Námětem je opět Great Locomotive Chase, tentokrát v dramatickém zpracování.


Поединок в тайге - Eastern, ve kterém dramatičnost ustupuje politické agitce, o událostech během občanské války na Sibiři. V roce 1918 zajali rudí partyzáni s pomocí komsomolce Zorika bělogvardějský obrněný vlak na stanici Sueticha v daleké tajze.


Ostře sledované vlaky - Oskarem oceněný film natočený na motivy stejnojmenné novely Bohumila Hrabala, která čerpá ze skutečné události na sklonku války.


Most přes řeku Kwai - film natočený podle stejnojmenné knihy Pierra Boulla, který čerpá ze svých zážitků během druhé světové války, vystihuje význam a slabiny železničních staveb.


Schindlerův seznam -  Nemenší, negativní, význam ve druhé světové válce mají vlaky v transportech. Této skutečnosti se vymyká příběh Oskara Schindlera, který dokázal svými transporty zachránit mnoho židovských životů. Na základě rozhovorů se zachráněnými Židy a studia dokumentů vzniká film Schindlerův seznam, který tento skutek popisuje, ale rozporuplnou postavu Schindlera neidealizuje.


Koleje osudu - Britský důstojník Eric Lomax padne během 2. světové války do zajetí a zažívá nekonečnou dřinu při stavbě thajsko-barmské železnice.


Vlak (1964) -  Německý plukovník von Waldheim nechá na sklonku války naložit některá vzácná díla z pařížských muzeí a chce je odvézt do Německa. Brání mu v tom přednosta stanice, který vymění návěští podél trati za fingovaná a nechá vlak jezdit dokolečka.


На всю оставшуюся жизнь - Čtyřdílný film (celkem 270 minut) o těžkém každodenním životě lékařů ve zdravotnickém vlaku během druhé světové války.


Поезд милосердия - "Vlaky, které zachraňují životy" - tak se nazývaly zdravotnické vlaky během Velké vlastenecké války. Čtyři roky se po válečných drahách pohyboval vlak milosrdenství, který evakuoval raněné z fronty.


Водил поезда машинист - Nucené práce na železnici během druhé světové války. Jediný, kdo přežije útěk z tábora je strojvůdce, který řídil vlak.


Von Ryanův expres - Ve filmech 50. a 60. let se z nacistických táborů utíkalo často. Ve velkém se to povedlo v tomto filmu: Proč utíkat z transportu, když lze unést celý vlak?

 

Zločin na železnici

Velká železniční loupež (1903) - prvním železničním fenoménem, který inspiroval film, bylo přepadení vlaku. Tento 12 minutový snímek je považován za první western s propracovaným dějem.


První velká vlaková loupež (1978) - Dokonalý a velmi precizně zpracovaný popis legendární loupeže krymského zlata v roce 1855 z (téměř) nedobytného vlaku. Není lepší volby ke vzniku výborného filmu, než když autor knihy napíše i scénář k filmu a režíruje jej.

Транссибирский экспресс (1977) - Film reprodukuje události z roku 1927, kdy sovětská tajná policie (OGPU) zabránila atentátu na významného japonského podnikatele Saita, který cestoval transsibiřským expresem do Moskvy, aby zahájil obchodní jednání se Sovětským svazem. Sovětští obránci včas odhalili hrozbu a zmařili plány zahraniční rozvědky.

Vražda v salonním kupé - Přestože se jedná o divadelní hru, nemůžeme opomenout tvorbu velkého génia Járy Cimrmana. Díky filmovému záznamu nebudeme ochuzeni o toto skvělé dílo z období kolem první světové války, které inspirovalo další autory ke vzniku známých děl věnovaných zločinu na železnici.
(Český velikán na poli umění i vědy, Jára Cimrman, dosáhl významných úspěchů také v kriminalistice díky originálním vyšetřovacím postupům. Avšak jeden z jeho zákroků je neúspěšný a svůj revolver mění za spisovatelské pero, aby jedinečné detektivní techniky zvěčnil ve svých dílech. Umělec vycítil jak přívětivé je prostředí moderního dopravního prostředku, jakým železnice beze sporu je, pro kriminální činnost. A do tohoto prostředí nakonec situoval dokonce dvě své divadelní hry. My se podíváme na Vraždu v salonním kupé.)

 

Železniční výlety do historie:

Красный агитатор Трофим Глушков - Agitátor Trofim Gluškov jezdí s mobilním propagačním vagónem během občanské války a promítá “buržoazní filmy”, “Власть плоти” a "Příběhy fatální lásky".


Поезд в завтрашний день - Události z března 1918, mezi VII. sjezdem strany a mimořádným IV. sjezdem sovětů. Dva dny v životě země, kdy Rada lidových komisařů vyrazila z hlavního města revoluce Petrohradu do nového hlavního města Moskvy pohotovostním vlakem číslo 4001. Jednou z klíčových epizod je hořký spor mezi Leninem a Bucharinem o podpis Brestské mírové smlouvy, která pravděpodobně byla důvodem uložení filmu do trezoru. Dosud se nepromítá - kdo ho sežene?! :-P

Огненное детство - Autobiografický film režiséra Jurije Švirjova z občanské války v roce 1919. Dělníci pomáhají Rudým a bojkotují opravy obrněného vlaku pro Bílé.

Vlak (1973) - V květnu 1940 postupující německá armáda vytlačuje francouzské a belgické obyvatelstvo. Vlaky jsou přecpané uprchlíky a stávají se mikrosvětem ve kterém se odehrávají velká i malá lidská dramata i osudová setkání.

Evropa - cesta po železnici je využita jako klíčová obrazová a významová metafora. Na pozadí příběhu mladého Američana Lea vypovídá nejen o střetu humanistických a demokratických ideálů s mašinérií smrti, manipulativní moci a destrukce, ale i o evropských traumatech a křižovatkách na sklonku druhé světové války.

Přednosta stanice - veselohra na pozadí “revizorského” námětu připomene časy, kdy železnice byla obdivovaným prostředkem a zaměstnanci dráhy váženými osobnostmi (nebudeme se zabývat tím, zda právem) a to přesto, že železniční neštěstí a zpoždění byla celkem běžná. Sic se dnešní pasažér stále může setkat s drobnou trestnou činností, velkých přepadení je již ušetřen.

Hlídač č. 47 - Ze tří verzí se zaměříme na první natočenou v roce 1937. Psychologické drama o životě a vztazích po první světové válce. Sarkastický pohled na "upřímnou" vesnickou pospolitost i pokrytectví. Film vyniká expresionisticky podbarvenými okamžiky Doušova zdravotního postižení.

Železný dědek - odlehčené drama o muži, který životně miloval lokomotivy a železnici je obrazem budovatelské tvroby mezi koncem války a nástupem komunismu v Československu. Ve filmu se však objeví i scény s prvky westernu.

Край - Poválečné osudy na železnici a nové rychlostní rekordy v závodech lokomotiv v Sovětském svazu.

Kalamita - Prostředí železnice umožnilo Věře Chytilové rozehrát etudu vykreslující stav socialistické společnosti 80. let, který mezi řádky symbolicky vystihuje název filmu.

Proč? - Drama inspirované skutečným případem je mimořádně závažnou výpovědí popisující mravní devastaci části tehdejší společnosti.

Остановился поезд - Havárie vlaku. Samotné natáčení filmu provázely restrikce. Trezorový film uvedený až po nástupu Andropova předvídal rozhodnutí pléna ÚV KSSS o posílení disciplíny.