Obsah

Závěrečná tisková zpráva

 

V devátém ročníku festivalu, který proběhl ve dnech od 17. do 22. srpna, jsme se tematicky zaměřili na konfrontaci křesťanství s jinými věroučnými systémy a se světským prostředím. V rámci čtyř sekcí jsme promítli 8 celovečerních filmů, dva filmy animované a uvedli přednášku Jana Prachře Křesťanství v zrcadle klasiky a "apokryfů" doplněnou filmovými ukázkami. Úvod k filmům přednesli Jaroslav Pinkas, Pavel Helan a Štěpán Hulík. V rámci doprovodných akcí diváci shlédli dvě představení divadelního souboru KUK.

Letošní ročník navštívilo přes 550 diváků a svou návštěvou jej poctil také italský filmový kritik Massimo Tria.

Na dramaturgii letošního ročníku festivalu se projevila kritická finanční situace, v jejímž důsledku jsme byli nuceni znatelně omezit původní záměr. Děkujeme zejména zastupitelstvu města Humpolec, které letošní ročník finančně zastřešilo.

Martin Pflug
              Realizace festivalu