Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

ÚSTR pořádá sympozium Film a stalinismus


Ústav pro studium totalitních režimů pořádá 6. 12. 2011 celodenní sympozium „Film a stalinismus“.

Sympozium se zaměří na dějiny převážně českého filmu „stalinského“ období (s těžištěm v letech 1945–1955), na tyto základní otázky: jak filmová tvorba v rámci totalitního systému fungovala, jaké byly její úkoly a možnosti a jak byla recipována. Zvláštní pozornost bude pak věnována problematice filmové (televizní) paměti stalinismu.

Sympozium „Film a stalinismus“ je pořádáno u příležitosti vydání kolektivní monografie „Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus“ a zároveň v rámci přehlídky komunistických filmových agitek („Biograf s agitkou“). Oba podniky (sympozium i přehlídka) jsou pak součástí projektu „Film a dějiny totalitních režimů“, zaměřeného na zkoumání komunismu a nacismu/fašismu nejen z hlediska politických, ale i filmových a vůbec kulturních dějin.

Charakteristika publikace: V návaznosti na publikaci „Film a dějiny 2. Adolf Hitler a ti druzí – filmové obrazy zla“ vznikl společný projekt nakladatelství Casablanca a Ústavu pro studium totalitních režimů iniciovaný prof. K. Feigelsonem z pařížské Sorbonny, editorem sborníku „Caméra politique – cinéma et stalinisme“ (2005). Tento sborník vydaný v prestižní řadě Theoreme obsahuje studie, které odrážejí nejen „sovětskou zkušenost“, ale i vliv stalinismu v ostatních kulturách (Francie, Itálie, Čína, Polsko atd.), čímž vytváří pozoruhodně plastickou mozaiku daného fenoménu. Kol. monografie „Film a dějiny 3. Politická kamera – film a stalinismus“ bude výběrovým vydáním tohoto sborníku obohaceným o původní české studie, které se pokusí osvětlit „stalinskou“ éru v českém (československém) filmu.

 

Program sympozia „Film a stalinismus“
USTR, 6. prosince, 10–19 hod


10.00 – 13.00

 

 • Petr Kopal: Imaginace (stalinské) totality. Filmová propaganda jako historický problém
 • Kamil Činátl: Filmová paměť stalinismu. Obrazy minulosti jako stabilizátor paměti a sociálních rámců kolektivního vzpomínání
 • Pavel Skopal: Muži v sedle, v cirku a na létajících strojích. Dějiny filmové recepce v českých zemích 1945–1953
 • Petr Bednařík: Klement Gottwald v československé normalizační kinematografie
 • Daniel Růžička: „Gottwald“ byl pro nás zkouškou dospělosti
 • Diskuze


13.00 – 14.00

Oběd


14.15 – 16.00
 

 • Jindřiška Bláhová: Stalinovy klony v Hollywoodu a Sověti na Barrandově: ideologie, ekonomika a distinkce v kritické recepci vyšetřování Výboru pro neamerickou činnost (1947–48) v československém levicovém tisku v období transformace domácího filmového průmyslu
 • Vít Schmarc: Zítra se bude tančit všude: stalinský žánr par excellence?
 • Jan Jaroš: Mezinárodní kontext prvních filmů Jasného a Kachyni
 • Lucie Česálková: Noví noví lidé. Budovatelská tematika v produkci Krátkého filmu v letech 1945–1954
 • Luděk H. Havel: Film, umění nejmasovější (Filmový festival pracujících 1948–1959)
 • Diskuse


Přestávka

17.00 – 18.00
 

 • Petr Slinták: Agitátoři a ti druzí ve filmu „Cesta hlubokým lesem“
 • Jaroslav Pinkas: Obrazy 50. let v polistopadové kinematografii
 • Tomáš Hála: Pokání. Rehabilitace paměti na cestě k chrámu
 • Dan Mircea Duta: Místní (rumunský) stalinismus a (sovětský) komunismus z dovozu v rumunské kinematografii 50. let


Závěrečná diskuse
 


19. 11. 2011 Zobrazit méně

Stránka