Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Poslední dotáčky nového filmu budou mít exteriéry z Orlíku


Foto z natáčení  
   Zřícenina hradu Orlík nedaleko Humpolce, byla v neděli 14. listopadu dějištěm natáčení posledních záběrů filmu Nikola Šuhaj loupežník. Právě Olbrachtova Nikolu Šuhaje si vybrali za námět klienti Ústavu sociální péče v Těchobuzi.
 
 
     Hlavní část filmu, který nafilmovala televize R1 Vysočina Pelhřimov, se natáčela o prázdninách přímo ve skanzenu Stare Selo na Zakarpatské Ukrajině. Na projektu se podílely ústavy ze čtyř zemí. Spolu s Těchobuzkými i ústavy z polského Krakova, slovenského Zavaru při Trnave a ukrajinských Vilšan. Film bude po sestříhání a  dozvučení promítám ve čtyřech jazycích, kterými jednotliví herci mluvili a bude opatřen čtyřmi druhy titulků. „Úspěch filmu Malý princ, který klienti těchobuzkého ústavu natočili před dvěma lety, byl impulsem pro natočení dalšího filmu. Tento projekt má plnou podporu kraje Vysočina a jsem velice rád, že jsem se mohl na natáčení podívat a naše klienty osobně podpořit,“ řekl radní kraje Vysočina pro sociální oblast Petr Krčál.  

      Film jeho produkce přihlásí příští rok do soutěže mezinárodního filmového festivalu amatérských herců s mentálním a kombinovaným postižením Mental Power Prag Film Festival.

Zdroj www.kr-vysocina.cz

Foto z natáčeníFoto z natáčení     

 

 

 


17. 11. 2010

KRÁLOVSKÝ SŇATEK 1310 A EXPANZE LUCEMBURKŮ VE 14.–15.STOLETÍ


Výstava NMVýstava k 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou

Prostor: Lapidárium, Výstaviště 422, Praha 7 (v areálu Pražského Výstaviště)

    K 700. jubileu sňatku krále Jana Lucemburského s Eliškou Přemyslovnou, který se uskutečnil 1. září 1310, pořádá Národní muzeum v Lapidáriu ve spolupráci se Společností italsko-lucemburského přátelství výstavu sochařských a kamenických prací


Královský sňatek 1310 a expanze Lucemburků ve 14. – 15. století

Sochařské a kamenické práce za vlády posledních Přemyslovců a prvních Lucemburků na českém trůně


Bude otevřena 15. září, do 5. prosince bude přístupná široké veřejnosti, od tohoto data do 6. února ji budou moci z technických důvodů navštívit jen objednané skupiny.

    Výstava představí více než 130 exponátů sochařských a kamenických prací, odlitků pečetí, heraldických znaků a populárně-naučný cyklus 48 panelů o historii císařské a královské vlády Lucemburků v Itálii a v Čechách. Výstava je součástí projektu Královský sňatek, jehož hlavní část připravuje Muzeum hlavního města Prahy v Domě U Kamenného zvonu na Staroměstském náměstí.

    Osu výstavy v Lapidáriu tvoří stálá expozice gotického kamenosochařství od 2. poloviny 13. století do konce 14. století, která je obohacená o památky heraldické, sfragistické a tři desítky nově určených kamenných zlomků. Ty pocházejí zejména ze zaniklých chrámů gotické Prahy a okolí.

    K nejvýznamnějším exponátům výstavy patří torzo sochy bosého světce, monumentální svatostánek s oltářní schránkou z kostela Na Zderaze a nový archeologický nález náhrobní desky mladého muže z Kutné Hory, který zapůjčila kutnohorská expozitura Archeologického ústavu Akademie věd ČR.

     K výstavě bude vydána ilustrovaná publikace a upomínkové předměty (miniatury byst Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny). Nad celým výstavním projektem převzal záštitu pan Jean Faltz, velvyslanec Lucemburského velkovévodství.


    Tato výstava je součástí výstavy Královský Sňatek, kterou organizuje Galerie hl. města Prahy, Muzeum hl. města Prahy a Archiv hl. města Prahy. www.kralovskysnatek.cz

 


7. 11. 2010

Nápravníkovo stavení čp. 338 na Zichpili opět o něco prokouklo


Nápravníkovo stavení čp. 338 na Zichpili opět o něco prokouklo
 

   Okna osazena 
      Včera 4.11.2010 ozdobila domeček na Zichpili navrácená okna se zaslením taženým sklem od pana Švamberka z Tábora a dnes se odstraňují novodobé nátěry na dveřním rámu a osadí se  dveře. 

     V příštím týdnu budou odstraněny ploty a vyjma dokončení položění šindele na  polovalbě, budou letošní práce na domečku ukončeny.
 

 


5. 11. 2010

Hledáme vhodný inventář pro budoucí expozici v č.p. 338 na Zichpili


 
Vážení příznivci památek,
 
    to jak až překvapivě rychle pokračuje oprava domku č.p. 338 na Zichpili, nás nutí k zamyšlení na budoucí prezentací tohoto již malebného domečku. Nebude asi žádným překvapením, že společnou snahou Města Humpolce i naší "ópéesky" je zpřístupnění a oživení baráčku stejně tak, jak se to snad podařilo na kopečku nad městem, tedy hradě Orlíku.
     A k tomu jsou potřeba, jak by řekl klasik, věci dotýkané našimi předky, prapředky, prapra....... No, aby jsem se v těch staletích neztratili, tak prostě a jasně tak jak to již vyřkl jeden z členů dozorčí rady naší "ópéesky"  a exmístostarosta, nebo jak tunto post nazvat v tomto povolebním vákuu, v jedné osobě "kdo vlastní starší movitou věc, řemeslné nářadí, krajáče, lahve, síta, hrnky –  prosím přineste vše z půdy bude následně umístěno v domečku čp. 338 na Zichpili s cedulkou dárce".
     A jelikož v baráčku budou ještě chvíli řádit dobrovolníci a řemesníci, věci dotýkané prosím odložte u kolegy předsedy správní rady Ing. Františka Kocmana v jeho kanceláři  vedoucího doboru ochrany přírody a památkové péče na Městském úřadu v Humpolci na Horním náměstí, tel. 777 347 511, kastelan@hrad-orlik.cz.
 
      Všem příznivcům obnovy všeho pěkného a starého předem děkuje
           
                                               za správní radu Castrum o.p.s. Oldřich Vacek
 

Střecha 24-10-2010 Občas je čas i na společné foto


25. 10. 2010

IV. KONFERENCE KULTURNÍ DĚDICTVÍ


Pozvánka  IV. KONFERENCE KULTURNÍ DĚDICTVÍ
  V SOUČASNOSTI 2010

  OBČANSKÁ SPOLEČNOST
  V PAMÁTKOVÉ PÉČI 

  KDY:  SOBOTA  16. ŘÍJNA  2010  OD 9.30 HODIN
  KDE:  MUZEUM VÝCHODNÍCH ČECH  
          
V HRADCI 
KRÁLOVÉ – PŘEDNÁŠKOVÝ SÁL

 


         Letošní, už v pořadí IV. konference Kulturní dědictví v současnosti pořádaná Společností ochránců památek ve vých. Čechách bude věnována problematice dobrovolné práce občanských sdružení (o.s.) v památkové péči. Cílem je prezentovat tyto aktivity. Proto mottem letošní konference je podtitul - Občanská společnost v památkové péči. V dnešní materializované době ochota dobrovolně pomáhat na záchraně našeho kulturního dědictví není bohužel atraktivní pro většinovou populaci naší společnosti. O to více je však nutné si vážit každého, kdo je ochoten bez jakéhokoli nároku na finanční odměnu podílet se na záchrané té či oné kulturní památky a tím pádem aktivně pomoci uchovat naše hmotné kulturní dědictví dalším generacím.

        Při vší snaze není v silách státních úřadů (a jejich k tomu zřízených odborných institucí) komplexně a aktivně zachovat naše kulturní památky ve své autentické podobě. A proto je v této, památkám všeobecně nepřející době, nutno seznámit, či se alespoň o to pokusit, odbornou i laickou veřejnost s aktivitami konkrétních o.s. Na této konferenci se bude možné při jednotlivých přednáškách dozvědět radosti i strasti tohoto konání, jak ve vztahu samotných o.s. mezi sebou, tak ve vztahu s odbornými institucemi (především Národní památkový ústav), samosprávou a státní správou. V tomto kontextu je nutné zmínit, že kdyby na straně výkonné moci ubylo úřednického a namnoze byrokratického postupu a přibylo více nadšení a pochopení pro danou věc v mezích zákona, pro mnoho o.s. by to by zcela jistě vítaná vzpruha v jejich konání a o konkrétní důsledcích dopadu na památky všeobecně netřeba už vůbec polemizovat.

     Tato konference v té snaze může být minimálně alespoň nápomocná, pokud se podaří zprostředkovat všem zainteresovaným navzájem své zkušenosti z aktivit, které směřují k záchraně našeho kulturní dědictví. A je zcela lhostejno, zda jde o evropsky významnou památku, kde proudí davy turistů či naopak o malou kapličku schovanou kdesi v polích ...


11. 10. 2010

Evropský den památek 2010 - Zichpil ve fotografii


 

EHD 2010EHD 2010EHD 2010EHD 2010EHD 2010EHD 2010EHD 2010

 


23. 9. 2010

Městská památková rezervace Telč a jejích 40 let aneb fotoarchiv NPÚ plný pokladů


Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Telči pokračuje v přednáškovém cyklu z roku 2009. Jeho součástí bude nejen problematika péče o kulturní památky, ale také zajímavá témata z historie. 

Přednášky se konají již tradičně od 18 hodin v obřadní síni na radnici v Telči. Vstup volný. Na setkání s Vámi se těší pracovníci NPÚ – ú.o.p. v Telči!

Témata jednotlivých přednášek budou oznamována vždy v předstihu na našich webových stránkách www.npu-telc.eu a na každé přednášce bude oznámeno téma přednášky následující.

 

Připravované přednášky:

Přednáška plakátZáří

22. září 2010 - Městská památková rezervace Telč a jejích 40 let aneb fotoarchiv NPÚ plný pokladů

Přednáší: PhDr. Martina Veselá, Mgr. Bc. Irena Tobiášková

 

Říjen

20. října 2010 - Vývoj zbrojí ve středověku (1200 - 1420)

Přednáší: Mgr. Pavel Macků

 

Listopad

10. listopadu 2010 - Industriální dědictví a technické památky v kraji Vysočina

Přednáší: Mgr. Bc. Tomáš Vícha

 

Prosinec

PŘEKVAPENÍ


20. 9. 2010

Národní ceremoniál k udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví na hradě Bečov


Slavnostní setkání probíhalo přímo ve zdech dosud nepřístupného Horního hradu v Bečově nad Teplou, a tak účastníci měli možnost nahlédnout do prostor, které budou postupně konzervovány a zpřístupňovány veřejnosti. Moderování národního ceremoniálu se ujal Václav Žmolík. Atmosféru autentických prostor hradu, v nichž jsou dodnes vidět jednotlivé stopy jeho stavební historie, podtrhlo rovněž zahajovací hudební vystoupení skupiny Ars Nova Ensemble, která si pro publikum připravila ukázky dvorské a duchovní hudby vrcholného středověku z evropských a českých rukopisů.

Úvodní slova patřila významným hostům ceremoniálu. První z nich generální ředitelce Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděždě Goryczkové. Generální ředitelka připomněla předání ocenění v tureckém Istanbulu 10. června 2010 a především osobně poděkovala členům autorskému týmu: prof. Ing. arch. Václavu Girsovi a Ing. Miloslavu Hanzlovi z GIRSA AT s. r.o., Ing. Dagmar Michoinové z NPÚ a správci Státního hradu a zámku Bečov Mgr. Tomáši Wizovskému. Poté již slovo patřilo ministrovi kultury MUDr. Jiřímu Besserovi. Ministr kultury především ocenil inovativnost přístupu projektu ke zpřístupnění památky veřejnosti a vyjádřil přání, aby hrad i nadále žil zájmem návštěvníků. Třetí úvodní řeč byla vyhrazena pro hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného, neboť Karlovarský kraj je dlouhodobým partnerem státního hradu a zámku v Bečově nad Teplou a další spolupráci, která je důležitá pro rozvoj turisticky v kraji, deklaroval také ve svém projevu.

Samotný Projekt konzervace a prezentace Horního hradu Státního hradu a zámku Bečov představila publiku Ing. Dagmar Michoinová, PhD. Přítomní tak měli poprvé možnost shlédnout stejnou prezentaci projektu připravenou pro předání ocenění v tureckém Istanbulu v červnu 2010.

Hlavní projev ceremoniálu na bečovském hradě však patřil vzácnému zahraničnímu hostu – výkonnému viceprezidentovi organizace Europa Nostra Johnu Sellovi. Viceprezident představil činnost a cíle panevroské nevládní organizace Europa Nostra, její aktuální aktivity a zdůraznil kvality projektu konzervace a prezentace Horního hradu Bečov, za které byl nakonec oceněn. Generální ředitelka NPÚ Ing. arch. Naděžda Goryczková symbolicky z jeho rukou znovu přebrala cenu Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010.

Za autorský tým vystoupil v programu také Ing. Miloslav Hanzl a kastelán Státního hradu a zámku Bečov Mgr. Tomáš Wizovský, který ve stručnosti připomněl také historii Horního hradu. Slavnostnímu odpoledni byl přítomen i český člen vědeckých rad Europa Nostra prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. Ve svém projevu zdůraznil především kvalitu odborné památkové péče v České republice a její předešlé úspěchy na tomto poli. Vystoupení čestných hostů uzavřela starostka města Bečov nad Teplou Olga Haláková vyjádřením podpory projektu ze strany městské správy.

Bečovský národní ceremoniál ukončila generální ředitelka NPÚ předáním ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010 do rukou kastelána Státního hradu a zámku Bečov. Definitivní tečku za slavnostním setkáním udělalo opět hudební vystoupení souboru Ars Nova Ensemble a také prohlídky prostor Horního hradu.

Slavnostnímu odpolednímu setkání u příležitosti udělení ceny Evropské unie/Europa Nostra v oblasti kulturního dědictví 2010 na státním hradě a zámku v Bečově nad Teplou předcházela dopolední tisková konference pro zástupce médií. Také jí se zúčastnila většina z čestných hostů pozdějšího národního ceremoniálu. Výkonný viceprezident organizace Europa Nostra John Sell, ministr kultury ČR MUDr. Jiří Besser, generální ředitelka Národního památkového ústavu Ing. arch. Naděžda Goryczková, hejtman Karlovarského kraje PaedDr. Josef Novotný, prof. PhDr. Tomáš Durdík, DrSc. a členové autorského týmu projektu. Tisková konference byla rovněž spojena s prohlídkou historických prostor Horního hradu v Bečově nad Teplou.


18. 8. 2010

Toleranční kostelík ožije zpěvem 11. září 2010


    Toleranční kostel  Pro připomenutí uveďme něco málo z historie: Císař Josef II. ( vládl 1780-1790 ) podřídil církev státnímu dohledu, odňal jí cenzuru, výchovu kněží převedl do generálních seminářů. 31.12.1780 zrušil Josef II. tzv.náboženské komise, které od pobělohorských dob pečovaly o potlačení kacířů a ničení starých českých knih. V březnu roku 1781 nakázal, že nikdo nemůže být pro víru přestěhován, v květnu zastavil vyhledávání kacířských knih a v červnu zrušil platnost dosavadních protireformačních patentů. Z toho pramenila nejvýznamnější reforma v této oblasti - dne 13. října 1781 byl vyhlášen toleranční patent. Na Humpolecku k tomu došlo v únoru 1782. V červenci 1783 byl v Humpolci ustaven evangelický sbor augšpurského vyznání ( a.v.) – tedy luterský. K povolení bylo nutné 100 rodin či 500 jednotlivců, rodin bylo 91 – 9 rodin chybělo – proto bylo nutné dovolání za ustavení sboru až k císařskému dvoru ve Vídni. Povolení humpoleckého sboru je ojedinělou výjimkou v tolerančních dějinách! Nyní již jen heslovitě:
      První bohoslužba se konala 12.října 1783 v domě Jakuba Příborského čp.103 a pak ještě po celé dva roky. Místo pro kostel či modlitebnu úřady povolily sboru jen na Zichpili – na druhém konci města, než kde bydlela většina evangelíků – tj. na tzv. Českém městě. 18. května 1785 byl položen základní kámen, v říjnu téhož roku je výstavba kostela a fary hotova. Náklady na stavbu byly ve výši 1399 zlatých a 3 1/4 krejcarů. Toleranční kostely nesměly mít – navenek ráz kostela, ani věž či zvony, vchod z hlavní ulice, okna musela být čtverhranná. Kostel byl slavnostně posvěcen slovem Božím a modlitbou v neděli 9. října 1785. Kázání sloužil pan farář Jan Vaníček.
Od r.1862 probíhá výstavba nového evangelického kostela v Husově ul., po vzniku Církve československé v Humpolci jim byl toleranční kostelík propůjčen k užívání. Bohoslužby se zde konaly až do r.1961, do konce roku 1975 se zde konaly jen pohřební shromáždění. Od roku 1976 jsou pohřby ve smuteční síni. Z dopisu pana faráře Bursíka biskupu J.Haisovi vybírám zajímavost: …. „ veškeré na 3-4 míle vůkolí města mají děkanskou duchovní správu, ač počtem obyvatelstva mnohem menší jsou. Golčův Jeníkov 2600, Ledeč 2527, Světlá 1170, Polná 5380, Pacov 3100, Pelhřimov 4000. Jediný Německý Brod se svými 5472 obyvateli rovná se Humpolci se 5952 obyvateli “.


Na štítu modlitebny je nápis:
AUREAE TOLERANTIEAE AURO PRETIOSIUS MONUMENTUM ERECTUM ANNO, QUO CAESARE IOSEPHO COELO RADIANTE SECVNDO ESAX IS CHRISTO FRVCTVS CREVERE SACRATI.
To jest:
PoD berlaV CIsarže Iozefa DrVhého zastkWělo se světlo z nebe WIsokého že I staré skáLI  Vzácné přInášeLI oWoCe svěcené KrIstV SpasIteli.


    Město Humpolec uzavřelo od 1.1.2010 smlouvu o užívání. s vlastníkem kostelíka –
Farním sborem českobratrské církve evangelické v Humpolci. Díky této smlouvě je zde možno konat koncerty komorní vážné hudby, pěvecké koncerty, výstavy, popř. další kulturní akce. Poděkování za uvedenou spolupráci a možnost využití kostelíka patří především panu W.Vogelovi a panu faráři Mgr.P. Šindlerovi, ale i ostatním členům sboru.

    Čest zahájení v tomto náboženském stánku se tak dostává pěveckému sboru Čech a Lech. Připomeňme něco málo i z jeho historie. Už v roce 1907 se zmiňuje kronikář města Gustav Kobliha o tom, že tento spolek je ze spolků národních nejstarší ve městě. K jeho založení došlo několika vlasteneckými nadšenci a milovníky zpěvu 31. srpna 1862 a odkazy všech pozdějších nadšenců se uchovaly až do současné doby, kdy pěvecký sbor Čech a Lech působí od roku 2000 při Městském kulturním a informačním středisku v Humpolci. Pěvecký sbor je takový, jakým ho neúnavně formuje sbormistr. Čech a Lech měl štěstí na sbormistry dobré a někdy i výjimečné. Následovali v tomto pořadí: Josef Rychnovský, Antonín Grulich, Jan Merten, Otto Rychnovský, Otakar Jenčík, Karel Nápravník, Josef Berenda ml., Jan Malát ml., dr. Jindřich Trnka, dr. Miroslav Vlasák, Alfred Koberle, Josef Reyhon, František Vostalek, Josef Šoustar, Otakar Drnec, Lubomír Šimera, František Zemek, Karel Škop, kpt. Jiří Lhotský, Julius Kunsch, František Zemek, Vladislav Beran a v současnosti působící Hana Augustová.


... 11.září 2010 v 16:00 hod…
toleranční kostelík se svým Géniem loci… pěvecký sbor Čech a Lech…


                                                                     Roman Brzoň, místostarosta


16. 8. 2010

NOC KOSTELŮ - 28. května 2010


Dobrý večer, krásné ráno a nebo pěkný den

            Nadcházející víkend nebude pouze ve znamení voleb, ale v pátek 28. května  proběhne také mezinárodní akce nazvaná Noc kostelů, která se podruhé uskuteční i v České republice. Jindy povětšinou zavřené dveře kostelů se otevřou k návštěvě  pro všechny lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských staveb.  Pro příchozí budou připraveny  koncerty, výstavy, komentované prohlídky a další aktivity.

Pomyslné dveře se otevřou také u kaple sv. Anny nedaleko Pelhřimova, která je jedním ze dvou otevřených kostelů na okrese Pelhřimov. Od 19,00 do 21,00 hodin  bude  v kapli k prohlédnutí  v pelhřimovské premiéře výstava fotografií Probuzení kaple sv. Anny o jejím zrození, zapomenutí a probuzení a k poslouchání vyprávění o osudech této památky. Od 21,00 do 22,00 hodin si budete moct prohlédnout interiér kaple v jiném světle a to ve světle svíček. Noc kostelů u kaple sv. Anny bude hlavně o setkán&ia cute;. O setkání s poutním místem a o setkání lidí, kterým učarovalo. Těšim se na vás.

        Více o celostátní Noci kostelů na www.nockostelu.cz  

        Rád bych vás pozval i na Letní pomáhání u kaple sv. Anny u Pelhřimova.  Budeme pracovat na uklízení posekané trávy kolem kaple a na dalším úklidu. Díky Nadaci VIA máme nějaké nářadí, ale chybějí nám k němu ruce ochotné pomoci. Brigáda se uskuteční v sobotu 5. června od 8,00 hodin do cca 12,00 hodin.

         Předem díky za pomoc.

                                     Pavel Koubek - sdružení Zelené srdce          


26. 5. 2010

Stránka