Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

Aktuální archeologický výzkum sev. paláce a opravy


     V návaznosti na opravy a konzervaci zdiva severního paláce probíhá předstihem i archeologických průzkum této části hradu. S probíhajícími archeologickými pracemi se mohli návštěvníci blížeji seznámit při přednášce archeologa Mgr. Bohumila Dragouna 8. května 2014. Níže vám přinášíme několik fotografií z výzkumu.

   Stavební i archeologické préce jsou realizovány za podpory programu na obnovu kulturních památek Kraje Vysočina.

 

Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu Foto archeo nároží paláce u severního parkánu

Severní palác Schody na zadní parkán


15. 5. 2014

Na zámku v Červené Řečici požár zničil část střechy


Aktuální informace nelznete na portálu iDNES zde

iDNES


15. 5. 2014

Hradní muzeum zas o kousek bohatší


Replika středověké skříně

     Do hradní expozice přibyl významný kousek :-) Tedy replika středověké skříně.

     Prozatím bude umístněna v hradním muzeu v provozním objektu. Po úpravě interiéru hradní bašty se přesune do jejích prostor v horním patře.


27. 4. 2014

Projekční práce na rozhledně finišují


     Práce na projektové dokumentaci pro stavebnímu povolení na rozhlednu se chýlí ke konci.
     Město Humpolec, jako investora, tedy čeká ještě celé stavební řízení, příprava projektu pro provedení stavby a výběrové řízení na dodavatele. Předpokládané zahájení stavby se proto posouvá do měsíců květen - červen. Společně s investorem a dodavatelem stavby se budeme snažit maximálně eliminovat dopady stavby na  návštěvnický provoz v průběhu hlavní sezóny na minimum. Nicméně již dnes víme, že horní část dolního nádvoří bude vyhrazena a ohrazena pro zázemí stavby .
     Ukončení stavby se pak předpokládá v měsících září - řijen.  O průběhu příprav a stavby vás budeme průběžně informovat.


21. 2. 2014

Rozhledna se stavět bude


    Na veřejném zasedání zastupitelstva města Humpolce bylo dne 20.11.2013 rozhodnuto 15 hlasy (3 se zdržely) o pokračování záměru vybudovat z torza věže hradu Orlíka rozhlednu. V následujících dnech a měsících se rozeběhnou projekční práce a stavební řízení. Zahájení vlastní realizace se předpokládá v jarních měsících roku 2014 tak, aby mohla být rozhledna otevřena ještě na sklonku návštěvnické sezóny 2014.Rozhledna 2013


21. 11. 2013

Stanovisko správní rady Castrum o.p.s. a dobrovolníků k záměru vybudování rozhledny v areálu hradu Orlík nad Humpolc


LogoCastrum o.p.s.      

 

 

 

V Humpolci 4. listopadu 2013

Věc:  Stanovisko Castrum o.p.s. k záměru vybudování  rozhledny v areálu hradu Orlík nad Humpolcem

    Správní rada společnosti a zejména všichni dobrovolníci, kteří k hradu za více než dvě desetiletí činnosti takříkajíc přirostli, jsou si vědomi péče, kterou představitelé města Humpolec věnují památkám na Humpolecku, a která rozhodně není  obvyklá a přináší, jak obyvatelům, tak návštěvníkům kraje atmosféru, která není samozřejmá. V současné době se však pro zasedání městského zastupitelstva připravuje výše uvedený záměr, k němuž jsme se rozhodli zaujmout toto veřejné stanovisko.

    Návrhy na zřízení rozhledny v torzu věže hradu si prošly svou dlouhou cestou a sešlo se mnoho návrhů a studií.  A musíme uznat, že poslední návrh úpravy věže na rozhlednu od Ing.arch. Fraňka, je skutečně architektonicky velmi zdařilé dílo, které je nejen svou formou prezentace, ale především svou podstatou a invencí vystupuje z řady a přináší nové technické i estetické hodnoty.  Tímto návrhem byly pravděpodobně dovršeny a také asi vyčerpány všechny ideové přístupy, jak řešit výstavbu rozhledny ve věži hradu. Tedy od minimalistických technických řešení přes historizující dostavby až po tento návrh přinášející kus nové současné tvorby. A nakonec především tímto návrhem vystoupily na povrch všechny limity, které jsou tomuto záměru dány takříkajíc do vínku charakterem i technickými možnostmi místa, kde by rozhledna měla stát.

    Nutnost vytvoření nové přístupové konstrukce do výšky cca 12m (kde byl původní vstup do věže a dnes začíná destrukce jejího nároží) v  prostoru mimo stávající konstrukce, tedy v původním průjezdu ke staré bráně hradu, je asi nejzásadnějším a nejchoulostivějším momentem tohoto i předešlých záměrů. Návrh Ing. arch. Fraňka šel konstrukčně i materiálově toutéž cestou jako většina předešlých návrhů, jelikož zde moc možností, vzhledem k prostorovým limitům, není. Tímto jsou pak dána prvotní pozitiva i negativa případné realizace záměru. Do hradu vstupuje materiálově i hmotově zcela nový prvek, který svým rozsahem zásadně ovlivňuje charakter a vnímání prostoru horního nádvoří, a to i pohledově z dolního nádvoří. Zásah je natolik razantní, že tu vzniká otázka, co bude vnímáno jako dominantní. Na návrhu Ing. arch. Fraňka je tato otázka pociťována v ještě větší intenzitě, s ohledem na řešení rozhledny v horní části věže formou doplnění hmoty věže do jejího původního objemu.

    Podle našeho názoru zde vyznívá jediná otázka:  Stojí to za to? Stojí ztráta typického charakteru historické dominanty města, a především genius loci tohoto místa, za zvýšení návštěvností areálu, obecně podporu cestovního ruchu s dopady na místní podnikatele a za jistě krásný výhled z hradu? Po léta trvající diskusi musíme říci, že naše odpověď na tuto  otázku zní: Ne. Zjednodušeně řečeno, obáváme se, že nové konstrukce budou natolik dominantní, že hrad již bude jen jakousi druhoplánovou kulisou k rozhledně a místo romantických výletů nás, i našich předků, se stane místem oduševnělého turistického průmyslu, který vyhledává jiná klientela, než dosud na hrad mířila. S touto obavou na hradě bojujeme i všech ostatních zásahů, oprav a „novostaveb“, které v areálu vznikaly a snad se doposud dařilo nepřehlušit to staré novým a neztratit onoho genia loci.

    Přes vše, co zde bylo napsáno, dokážeme na anketní otázku z webových stránek města „Vytvoření vyhlídkové věže v rámci areálu hradu Orlíka“ odpovědět: ANO.  Pokud vezmeme v úvahu všechna pro, která jsou se stavbou rozhledny spojená, včetně těch, která pramení z jejího  umístnění  v areálu hradu a vyloučíme vše, co by výraznější měrou zavdávalo  k obavám výše uvedeným, pak vznikne půdorys záměru, který by byl podle našeho názoru bez větších rizik pro hrad a s menšími ekonomickými nároky realizovatelný.  Proto bychom touto cestou rádi navrhli prověření možnosti zřízení rozhledny v areálu hradu alternativní studií od stejného autora s odlišným zadáním zhruba v těchto intencích:

  • místo rozhledny v areálu hradu zvolit tak, aby nekonkurovalo stávající torzální architektuře
  • místo a výška zvolena tak, aby rozhledna v dálkových pohledech nekonkurovala hradní věži – nevznikla zdvojená dominanta
  • výška úměrná životnosti konstrukce ve vazbě na současnou výšku stromů a potenciál jejich růstu za dobu životnosti konstrukce a plánu těžby
  • zvážit smysluplnost rozhledu všemi směry s ohledem na ostatní výše uvedené podmínky
  • převažujícím materiálem dřevo

Podle našeho názoru by takovýmto podmínkám mohla vyhovět menší dřevěná rozhledna  v prostoru tzv. bastionu v SV cípu hradu, který je i druhým nejvyšším místem areálu.

     Závěrem bychom rádi požádali zastupitele města o pozornost k našemu návrhu, který by při své případné realizaci možná sice zcela nenaplnil očekávání všech milovníků rozhleden, ale snad spojil jejich řady s řadami návštěvníků, kteří na Orlíku hledají onen genius loci zašlých sídel a krásné krajiny.

Správní  rada společnosti a dobrovolníci


15. 11. 2013

Nový návrh na úpravu hradní věže na rozhlednu - ANKETA


Město Humpolec na svých webových stránkách zveřejnilo vizualizace nového návrhu na zpřístupnění hradní věže veřejnosti, který připravil Ing.arch. Martin Franěk na základě objednávky Města Humpolce.

Vyjádřit svůj názor k tomuto projektu můžete buď přímo na stránce Města Humpolec věnované tomuto projektu, kterou naleznete zde, nebo můžete hlasovat na stránkách města http://www.mesto-humpolec.cz/, kde je anketa umístněna v pravém dolním rohu nad logem Kraje Vysočina nebo případně také připojt hlas na našich stránkách v aktuální anketě. Doporučujeme však hlasovat primárně na stránkách Města Humpolec.

Dřívější diskuse a návrhy naleznete v diskusním fóru

 

Rozhleda 1Rozhledna 2

Rozhledna 3


3. 10. 2013

Vyhlášení výsledků fotosoutěže „Hrad Orlík z ptačího pohledu“


Vítězem  fotosoutěže  „Hrad Orlík z ptačího pohledu“  se stává fotografie č. 1 Bc. Davida Váňi
 

Tímto vítězi gratulujeme a v pokladně hradu pro něj bude připravena celoroční volná vstupenka na veškeré kulturní akce pořádané správou hradu na hradě Orlík.
 

Vítězná fotografie č. 1

Vítězná fotografie


2. 8. 2013

Otevření nové hradní expozice - hradního muzea


15.6.2013  na závěr koncertu Martin Sýkora & spol. + hosté Pěvecké sdružení TUCET proběhne slavniství zpřístupnění nové hradní expozice - hradního muzea.


14. 6. 2013

Vyfoťte si svůj dům/město z vrtulníku


Helczech
    
      14.7.2013 - Vyfoťte si svůj dům/město z vrtulníku a zúčastněte se fotosoutěže
 
Bližší info naleznete zde v sekci akce
    

 


13. 6. 2013

Stránka