Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Stránka

Zima zaklepala na brány hradu


Zima zaklepala na brány hradu

Zima zaklepala na brány hradu

Zima zaklepala na brány hradu


19. 11. 2008

Výstava "Toleranční modlitebny v kraji Vysočina"


Toleranční modlitebny v kraji Vysočina

Pozvánka     Od 26. listopadu do 5. prosince 2008, od pondělí do pátku 8 – 17 hod. můžete, ve vestibulu budovy B, Krajského úřadu kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava, navštívit  výstavu Toleranční modlitebny v kraji Vysočina. Vstup volný.    
   Vernisáž výstavy spojená s komentovanou prohlídkou proběhne 26.11.2008 v 16 hodin. V rámci vernisáže bude představen soubor pohlednic Toleranční modlitebny v kraji Vysočina. 
   Výstava seznamuje s méně nápadnými sakrálními památkami, dlouho stojícími na okraji zájmu historiků umění i památkářů.

      Pořadatelem výstavy je Krajský úřad kraje Vysočina, odbor kultury a památkové péče a Horácký seniorát Českobratrské církve evangelické.Fotografie: Jan Vondra Text: Marta Procházková

       Pozvánka s informacemi ke stažení zde
 


26. 10. 2008

Dušičky v Zahrádce - Výstata Zahrádecké kaple a kříže


Dušičky v Zahrádce

     O.s. Přátelé zahrádky pořádají  25.10.2008 od 14:00 hod. akci  Dušičky v Zahrádce jejíž součástí bude zpřístupnění významné románské památky kostela sv. Víta, který je  ve správě Národního památkoého ústavu a obhospodařován detašovaným pracovištěm správy hradu Lipnice.

     V prostorách kostela sv. Víta bude zpřístupněna výstata Zahrádecké kaple a kříže a původní zahrádecký betlém. Dále vystoupí Kolínský pěvecký soubor pod vedením Hany Treslové.

     Pozvánka ke stažení zde  Pozvánka dušičky 2008 formát pdf

     Stránky o.s. Přátelé zahrádky zde http://www.zahradka.euweb.cz/zahradka.htm


25. 10. 2008

Dějepis na Orlíku - pořad ČT2 z cyklu Hledači času


 Hledači času - Dějepis na Orlíku

    Profesor dějepisu Jaroslav Pinkas přibližuje svým studentům historii v prostředí středověkého hradu. Režie M. Kučera

   Profesor dějepisu Klasického gymnázia Modřany Jaroslav Pinkas vychází z přesvědčení, že v konkrétním prostředí středověkého hradu se toho studenti dozvědí o středověku daleko víc než ve školních lavicích. A tak si studenti z jeho iniciativy vyrobili zbroj a pokusili se zrekonstruovat průběh dobývání hradu Orlík u Humpolce, k němuž došlo v roce 1404...

Kdo nestih v televizi 7.10.2008 v 17:00 hod., tak může zde  v archivu ČT

Stranáky pořadu zde


8. 10. 2008

Nová střecha hradní kuchyně


       Od neděle 21. září probíhá dlouho očekávaná výměna střešní krytiny na objektu hradní kuchyně v areálu hradu. Akce "Oprava střechy kuchyně na hradě Orlík u Humpolce" s celkovým nákladem 179.733,-Kč je realizována správou hradu z příjmů ze vstupného a dále za podpory z Fondu Vysočiny, z grantového programu "Doprovodná infrastruktura cestovního ruchu 2008", ve výši 71.893,- Kč. 

DokončenoDokončenoDokončeno
čtvrtek 25.9.čtvrtek 25.9.čtvrtek 25.9.
Už to jedeUž to jedeUž to jede

střecha původnědemontáž šindel už čeká


      Původní eternitovou krytinu mnohokráte opravovanou po pádech stromů (nejhorší poškození v roce 1999 pádem obrovského smrku z hradního příkopu viz. foto níže) a především po neutuchajících činech vandalů, nahradí štípaný šindel odolný proti hodu kamenem a běhu po střeše a především esteticky lépe se začleňujícím do areálu hradu.

199919991999

       Provoz hradu nebude touto stavební akcí nijak zvláště omezen. Naopak, pokládka dřevěného šindele se stane zajímavou ukázkou historického řemesla, které je málo kdy k vidění. 

Pokládka šindele byla zahájena v pondělí 22.9.2008 viz web kamera zde.
 


kraj Vysočina


Tento projekt vznikl

za finanční podpory

kraje VysočinaFond Vysočiny


4. 10. 2008

Co dělají dobrovolnící kolem hradu když nejsou zrovna na hradě ? Expedice Velorex 2008 - ROUTE 66


Právě probýhající expedice - aktuální snímky a deník: http://velorexr66.tym.cz/

Co o ní natočila redakce CHICAGO SUN-TIMES http://www.suntimes.com/news/transportation/1150440,CST-NWS-hoekstra08.article


21. 9. 2008

Hrad otevřen o víkendech i v měsíci říjnu !!!


Návštěvní dobu pro měsíc říjen rozšiřujeme takto :

Říjen       sobota, neděle, svátky     10:00 - 17:00 hod.

     Pokud se změna osvědčí, bude zváženo i další rozšíření návštěvní doby.  Dále chystáme změny návštěvní doby i pro rok 2009. Zveřejnění chystáme do konce roku 2008.

 


19. 9. 2008

Odborně metodický den NPÚ na téma Ochrana cenných architektonických detailů na torzálně dochovaných památkách


Odborně metodický den NPÚ na téma
Ochrana cenných architektonických detailů na torzálně dochovaných památkách

     Na tomto odborném setkání bude znovu otevřena diskuse o problematice ochrany mimořádně hodnotých klenebních konstrukcí a architektonických článků na hradě Krakovci, tedy zejména otázka eventuálního zastřešení za účelem ochrany. 

     Tato otázka se nabízí na velkém množství torzálně dochovaných památek v ČR, a proto bude tento metodický den jistě zajímavým příspěvkem k této problematice a neujde pozornosti mnohým správcům takovýchto památek.

Akce

 • Odborně metodický den NPÚ na téma
  Ochrana cenných architektonických detailů na torzálně dochovaných památkách

Termín

 • 7.10.2008, 10-15 hod.

Místo konání

Pořadatel

Seznam plánovaných příspěvků

 • Prohlídka hradu Krakovce s odborným výkladem
  doc. Ing. arch. Michael Rykl (FA ČVUT) nebo Ing. Jan Žižka (NPÚ-ÚOPSČ)
 • Tomáš Rafl (Gema Art)
  Limity restaurátorských metod při ochraně kamenných článků na zříceninách
 • Ing. Vít Mlázovský (ateliér Mlázovský)
  Zastřešení jako ochrana před působením srážkové vody
 • PhDr. Vladislav Razím (NPÚ-ÚOPSČ)
  K problematice zastřešení hradu Krakovce
 • Ing. arch. Jiří Mrázek (NPÚ-ÚOPSČ)
  Záměry na zastřešení hradu Krakovce v 80. a 90. letech 20. stol.
 • doc. Ing. arch. Josef Hrabec, CSc. (FA VUT v Brně), Bc. Filip Manoušek (sdružení Polypeje)
  téma příspěvku bude upřesněno
 • Radim Vrla (krajský úřad Zlínského kraje)
  Ochrana architektonických článků na zříceninách hradů ve Zlínském kraji

   

Více o akci zde


17. 9. 2008

Seminář Problematika zemních opevnění od raného novověku po rok 1945


Problematika zemních opevnění
od raného novověku po rok 1945 
(Od počátku třicetileté války po konec druhé světové války)

 

Neformální setkání poskytne příležitost k výměně informací a poznatků badatelů zabývajících se poněkud opomíjenou problematikou.

Akce

 • seminář
  Problematika zemních opevnění od raného novověku po rok 1945
  (Od počátku třicetileté války po konec druhé světové války)

Termín

 • 24.-25.10.2008

Místo konání

 • budova Národního památkového ústavu, územního odborného pracoviště v Josefově, Okružní 418, Jaroměř-Josefov (pravá polovina dvojitých kasáren III), zasedací místnost v 1. patře

Pořadatel

Informace pořadatelů

 Předběžný program de stažení zde


17. 9. 2008

Orlík v pořadu Štíty království českého - ČT1


 

    Hrad Orlík v pořadu Štíty království českého v archivu ČT1 ze dne 24. 8. 2008 - 18:15 ke shlédnutí ZDE 


11. 9. 2008

Stránka