Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Co uvidíte při prohlídce hradu ?

    Prohlídka hradu je volná bez průvodce. V pokladně hradu si můžete zakoupit jednoduchého průvodce hradem, který vás zavede podle jednoduché navigace na ty nejzajímavější místa, kam by běžného návštěvníka možná ani nenapadlo zavítat, a představí vám, co vlastně ty romantické zbytky starých zdí byly a představovali v době své největší slávy. Tak zjistíte jak se u nás žilo, vařilo či spalo v dobách dávných.

     Při prohlídce se zastavíte : 

 • v hradním muzeu puntik novinka-  Nově otevřeno v horním patře provozního objektu nové hradní muzeum. Expozice vás nejen provede slovem i obrazem  historií hradu, ale představí vám i archeologické nálezy především o oblasti kachlářského umění středověku, odhalí vám technologie a  předměty používané k výrobě rekonstrukcí středověkých kachlových kamen, které vznikají na Orlíku, dále zde naleznete architektonické kamenické články nebo autentický mohutný trám ze stropu přihehlého hradního objektu datovaný před rok 1376. Je tu zde i sádrový model hradu, jak si jeho podobu ze 16.st. představovali v bobách před prvními vykopávkami hradu, tak i kreslené rekonstrukce na úrovni dnešních poznatků a původní podobě hradu v dobách jeho největší slávy.

      Hradní muzeum Skříň středověká - replika

 • v hradní galeri puntik novinka- Pro každou sezónu připravuje několik krátkodobých výstav - aktuální přehled naleznete v sekci  Akce na hradě. Hradní galerie je umístněna ve spodním sále provozní budovy. Zde se konají v případě nepřízně počasí  koncerty, přednáška atd....

      Projekce

 • z hradní věže puntik novinka- Severní, nejsnáze napadnutelnou stranu i starou vstupní bránu chránila nakoso postavená čtverhranná věž o základně 5,5 metru. Byla do své poloviny výšky plně vyzděná a dále pak od vstupu do svého vrcholu dutá s vnitřním schodištěm. Celkem pak vysoká asi 25 metrů. Chodilo se do ní po dřevěném můstku z protilehlého starého paláce. Můstek mohli obránci v době nebezpečí odstranit a tím se věž stala nepřístupnou. Dnes na její vrchol můžete vystoupat po ocelových stupních vestavěné rozhledny a rozhlédnout se do okolí jak naši předci. Informace o stavbě rozhledny naleznete zde.
                   Rozhledna     Rozhledna

Rozled z věže

 • na vyhlídkových terasách starého paláce - se vám otevře krádní rozhel na nový i starý hrad
  Z teras výhked
 • ve sklepeních a prostorách starého paláce - Starý hradní palác tvořil jižní a západní část jádra. Zřejmě se skládal se třech prostor určených k obývání a z podkroví. Podle nálezů byly interiéry vybaveny několika kachlovými kamny, které prostory vyhřívaly. Součástí paláce se stala později i malá hradní kaple z níž můžete v hradním muzeu vidět z žuly tesaný klenební svorník se znakem tehdejších majitelů hradu - pánů z Dubé.

         Hrad Orlík - torze hradní kaple navazující na původní bránu uhradu okolo roku 1400Hrad Orlík - horní nádvoří

 • v druhé hradní bráně - Druhá brána a tři bašty (plně dchována je pouze prostřední navazující na druhou bránu) jsou součástí opevnění, které vzniklo někdy v první polovině 15. století za pánů z Leskovce. Dnes jsou tyto dvě stavby jedny z nejzachovalejších na celém hradě. Na bráně je dobře patrné, že vstup do ní chránil malý dvojkladkový padací most a dvojice vrat. Boční branka pak vedla do prostoru před věží, původně zřejmě chráněného parkánem. V podlaze průjezdu brány pak neleznete vstup do údajné hladomorny, která se nechází pod její podlahou. 

        Hrad Orlík - pohled od východu z prvního valuHrad Orlík - současná druhá hradní brána vybudovaná v 1.polovině 15 st.

 •  v interiérové expozici v prostřední z baštpuntik novinka 
  Prostřední bašta je pak hezkou ukázkou opevňovací techniky z poloviny 15. století s důrazem na využití nově zaváděných střelných zbrani. Systém tří bašt umožňoval tzv. flankování - tj. boční křižovou palbu chránící nejen přiléhající patu parkánu či hradby, ale i vedlejší baštu. Jižní bašta se nám zachovala pouze v torzu přízemí s krásnou navazující ukázkou parkánové stavby. Severní bašta se nám taktéž dochovala pouze v úrovni přízemí, ale zato v úpravě na hradní kuchyni.
       V současné době byla dokončena stavbu funkční repliky středověkých kachlových kamen a interiér doplněn replikami středověkého nábytku, jehož část doposun návštěvníci mohli spatřit v hradním muzeu. Samostatnou stránku o stavbě kamen naleznete zde.
        V doplním patře bašty vzniká hradní zbrojnice prozatím s dřevnovými zbraněmi. V budoucnu bychom zde rádi ukazovali i repliku středověké tarasnice a dalších střelných zbraní, která by odpovídaly určení hradních bašt.

Rekonstrukce středověkých kachlových kamendolní patro - zbrojnice

 • v hradní kuchyni - Tato stavba poblíž první brány byla původně baštou, v které Leskovcové nebo Trčkové zřídili hradní kuchyni. V roce 1996 zde archeologický výzkum nalezl zbytky chlebové pece, otevřené ohniště a rožniště (chlebová pec byla později obnovená a je dnes funkční).

         Hrad Orlík - hradní kuchyně s původní a dodnes funkční chlebovou pecíHrad Orlík - sázení chleba do pece

 • u nového paláce  - V severní části areálu vznikl v 16. století nový renesanční palác s přilehlým bastionem, jenž chránil hlavní vstup do hradu. Z celého nového komplexu se do dnešních dnů dochovalo obvodové zdivo. Jsou v něm patrné některé okenní otvory a kapsy po stropních trámech.
     dolní hraddolní hrad                                          
 • na bastionu - jenž je jednou z nejstarší ukázek původně italského fortifikačního systému renesančních bastionů v  Čechách, naleznete dětský koutek s pískovištěm pro klidný odpočinek celé rodiny, sušárnu ovoce a drobnou keramickou pícku.

         bastion  Bastion    ​

 

 • u zajímavostí, jako je  - Rekonstuovaná chlebová pec, opravená studna v podhradí Orlíka, za shlédnutí stojí i novodobá funkční replika středověké keramické pece.

 Hrad Orlík - replika keramické pece z období 15 st.Hrad Orlík - miniaturní svíčkařská pícka   dolní hrad s bastionem

Pod hradem

            Štoly pod hradem


    

Okolo hradu prochází Naučná stezka Březina - jednotlivá zastavení k historii Humpolecka, přírodním zajímavostem.