Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Hrad Orlík - Svatby


Vážení snoubenci, 

     velice nás těší, že jste si pro vstup do společného života zvolili právě hrad Orlík nad Humpolcem. Aby tento významný den probíhal bez problémů, připravili jsme pro Vás několik praktických rad a informací: 
    Svatební obřady (občanské) se konají na hradním nádvoří, na hradním paláci a v případě nepříznivého počasí v suteréním sále objektu správy hradu. 
     Po předběžné rezervaci termínu u správy hradu je nutné rezervovat termín taktéž na  matrice Městského úřadu Humpolec: Jana Vránová, matrika, ověřování, KPOZ, tel.: 565 518 134, e-mail:jana.vranova@mesto-humpolec.cz 
     Po potvrzení termínu matrikou a uzavírá správa hradu s jedním ze snoubenců smlouvu o pronájmu, kde je specifikován termín, cena, doba pronájmu a podmínky pořádání obřadu..      Prostory hradu je dále možno pronajmout pro svatební hostinu a další přílležitosti. Info naleznete
zde.

Organizační pokyny:

    Po příjezdu do obce Rozkoš je možné parkovat vozidla na odstavné ploše na okraji obce na začárku přístupové cesty k hradu. Cesta svatební průvodu dále pokračuje po přístupové cestě k hradu. Zde se Vás ujme matrikářka, která povede další organizaci Vašeho svatebního obřadu.  V alternativní prostoru sálu je  kapacita cca 40 míst k stání
    V průběhu a po ukončení obřadu je možné zhotovovat svatební fotografie ve všech výše uvedených prostorách hradu. Přítomnost profesionálního fotografa není zajištěna. 
    Vzhledem k tomu, že hrad Orlík je zapsán jako kulturní památka a jeho ochrana je tedy prvořadým cílem, upozorňujeme všechny svatební hosty na přísný zákaz znečišťování všech prostor interiéru i exteriéru památky pohazováním rýže, konfet apod. Přísný zákaz platí taktéž pro vjíždět do areálu nádvoří automobily, kočáry, koňmo apod. Vyjímky povoluje správa objektu.
     Dbejte prosím pokynů pracovníků
správy hradu a matriky  vedoucích k bezproblémové organizaci svatebních obřadů, aby Váš významný den proběhl k Vaší naprosté spokojenosti a maximální ohleduplností k významné historické památce. 
     Přejeme Vám na společné cestě životem hodně lásky, štěstí, zdraví a tolerance!

Termíny:

   Termíny svatebních obřadů se domlouvají individuelně a závisí předevších na možnostech  matričního úřadu.

      Již rezervované termíny 2022:

 

 

      (tímto není vyloučen další svatební obřad v tento již rezervovaný termín - naopak, podmínkou je zachování odstupu svateb nejméně  1 hodinu od sebe)

Cena pronájmu : 

       V případě, že alespoň jeden ze snoubenců má trvalý pobyt v matričním obvodu Humpolce je cena pronájmu 2 000,- Kč (nejsme plátci DPH).

         V případě, že ani jeden ze snoubenců nemá trvalý pobyt v matričním obvodu Humpolce je cena pronájmu 4 000,- Kč (nejsme plátci DPH).

          K ceně je nutné připočíst správní poplatky hrazené matričnímu úřadu.

Kontakty:

Správa hradu - CASTRUM o.p.s., 
IČ: 25167987, ČS a.s. Humpolec

telefon: 607 461 131, email: zde


 

A jek to může vypadat ?

 

REFERENCE z tisku 
                                    Svatby celé v pdf ke stažení zde

Hradní palác :

 

#


Hradní nádvoří :

#


Sál : 

 

#

    1.PP