Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

ZICHPIL 

    „Čtvrť“ Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci „za městem“ začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality „Zichpil“ je však prokazatelně starší, ale souvislá zástavba se zde nenalézala. Roku 1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou. Souvislá zástavba zde začala vznikat právě v téže době tj. od 80. let 18. století, a to především v souvislosti s Josefínskými reformami. Proces zastavění byl dokončen v prvních desetiletích 19. století. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky (téměř) bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo – drobné řemeslníky, námezdní síly apod.
      Bohužel tato unikátně zachovaná lokalita začala být od 60. let 20. století postupně ničena odbouráváním jednotlivých objektů. Další vlna nastala koncem 80. let, kdy mj. došlo k výstavbě „řadovek“ do Židovského města – naproti jedné z mála prohlášených nemovitých kulturních památek – synagoze. Přesto se ještě v této době uvažovalo o prohlášení lokality za Městskou památkovou zónu. Likvidace dalších – zbývajících domkům probíhá do současné doby (nejnověji 30. 6. 2009 bylo dokončeno zboření objektu č. p. 337 a zároveň je v řízení povolení o odstranění č. p. 354).