Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Studně hospodářského dvora

Studně hospodářského dvora

Orientační mapa

Orientační mapa


Stránka

  • 1

Hospodářský dvůr a studna pod hradem

   Stáří dvora i vlastní o studny je těžké odhadnout. Blíže by snad napověděl pouze archeologický výzkum. Jediným nepřímým dokladem této stavby v prostoru poplužního dvora tak zůstává zmínka v prodejní listině panství z roku 1560, kde je v soupisu majetku mimo jiné psán zámek pustý Humpolec a při témže pustý dvůr poplužní s poplužím. Další prameny o zmíněných objektech poplužního dvora již mlčí. Nový dvůr poplužní je již v roce 1588 uváděn v nedaleké vsi Bransoudově.

    Jak bylo povrchovými průzkumy na této lokalitě zjištěno, jednalo se o drobné hospodářské a řemeslné zázemí v podhradí v zákrutu staré cesty ke hradu právě zde v okolí studny. Cesty vedoucí k hradu byly ve středověku klikaté. Nejinak tomu bylo i u Orlíka (Humpolce). Vlastní hlavní příjezd k Orlíku, můžeme v terénu současného lesního porostu sledovat v profilu písmene S na mírném svahu ke vsi Rozkoš. Návštěvník hradu se tak nesmí nechat zmást dnešní cestou, která je z doby oprav těsně před druhou světovou válkou a na starou cestu pouze částečně navazuje.
    Vlastní studna je kruhová, o průměru cca 2,2 m a roubená kamenem. Její současná hloubka je 19 m. Původní hloubky studny a pramenů se dnes již těžko dopátráme. Studna v minulém století byla okolním obyvatelstvem zavážena odpadem. Započetí čištění se dočkala v roce 1941 v době vykopávkových prací na hradě Orlíku. Studna byla v té době vyčištěna do hloubky 17 m. Nález mrtvého muže však dal popud k ukončení dalších prací. Dle ústního sdělení pracovních dělníků byly v dané hloubce nalezeny počátky podzemní chodby spojující studnu s hradem. Tato informace však nebyla potvrzena.