Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč - Před opravou - okolo 1995

Tvrz Proseč - Před opravou - okolo 1995

Tvrz Proseč - půdorys dle A. Sedláška

Tvrz Proseč - půdorys dle A. Sedláška

Tvrz Proseč - počátek 20 st.

Tvrz Proseč - počátek 20 st.

Tvrz Proseč - 1/4 20 st.

Tvrz Proseč - 1/4 20 st.

Tvrz Proseč

Tvrz Proseč


Stránka

  • 1

Tvrz Proseč

Lokalizace
Kraj: Vysočina
Okres: Pelhřimov
Katastrální území: Proseč u Humpolce
pozemek: parc.č.st.9

Místopis
-

Historie 
   O historii tvrze a založení vsi nám není mnoho známo. Sama ves se výslovně uvádí až k roku 1538. Avšak již roku 1391 Ondřej, Hroch a Beneš z Proseče prodávají svůj majetek v Blikově Lhotě Václavovi z Lukeho. Další písemná zmínka pochází až ze září roku 1415, kdy na stižní list české šlechty proti upálení M.Jana Husa z našeho regionu jsou přivěšeny pečeti i Jaroše a Jana z Proseče. V roce 1440 se na sjezdu krajů podepsal i Bohuněk z Proseče. poslední zmínka o tomto šlechtici pochází z roku 1442. Zřejmě ještě v průběhu 15.století byla Proseč odprodána majitelům panství lhotického. Když totiž Jan Trčka z Lípy na a na Lipnici ve své závěti z roku 1538 stanovuje dědice a rozsah svého majetku,zmiňuje se i o celé vsi Proseči s lidmi, s platy a robotami, kterou koupil již jeho otec Buryan Trčka z Lípy od pána Dobrovítského z Újezda a na Lhoticích. K prodeji mohlo dojít zřejmě před rokem 1500. 
   Tvrz sama zřejmě pochází již z konce 14.století, na což nasvědčuje provedení stavby a drobné nálezy z lokality. Tvrz byla však zřejmě s přilehlým dvorem při odprodeji lipnickému pánu využívána pouze k hospodářským účelům. po ztrátě této funkce byla definitivně opuštěna a započalo její rozebírání na stavební kámen místními obyvateli. Samo kamenné zdivo tvrze nese známky zakouření a žáru, je tedy pravděpodobné, že věž vyhořela. Snad bude nalezeno více o poslední podobě využití věže tvrze před její konečnou proměnou ve zříceninu. Vlastní fotografie z roku 1895 ukazuje vyrovnané vrcholové partie zdiva věže což naznačuje možné upravení snížené stavby a osazení krovu.

Literatura:
Svoboda L., Úlovec J., Chotěbor P., Procházka Zd., Fišera Zd., Anderle J., Slavík J., Rykl M., Durdík T. 2000: Encyklopedie českých tvrzí, II.díl, K-R, s.608-609
Úlovec J.- 1994: Zříceniny tvrze v Proseči u Humpolce, Vlastivědný sborník Pelhřimovska 5, s.73-79
Profous, A. Místní jména v Čechách,
Sedláček, A. 1900: Proseč, „Hrady, zámky a tvrze království českého, sv.XII, Čáslavsko, s.200
Šimek T. a kol. 1989: „Hrady, zámky a tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku“, díl VI.- Východní Čechy, s.394, Praha 1989. 
Lukášek, J. 1945: Dějiny hradu Orlíka nad Humpolcem. Humpolec, s.41, 54-5, 112, 160, 238 

Archivní prameny:
- ÚAGKT Praha – inv.č…….: Císařský otisk stabilního katastru M 1:2880 z r.1838
(Ústřední archiv geodézie a kartografie)
- Vídeň – Josefské vojenské mapování – Čechy, list 198, fotokopie SÚA Praha, též http://oldmaps.geolab.cz