Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1

 Židovský hřbitov                                  Orientační mapka

    Kdy se první židé v Humpolci usadili,není známo. Dle nejstarší listiny ze dne 15. května 1385 bydlelo zde v tomto roce již několik rodin. Hřbitov byl založen roku 1716 a od té doby byl dvakrát rozšířen.

    Nejstarší část nalezneme při pravé straně od vstupu,tedy ve východní části. U vchodu do hřbitova se nachází tzv."Bejtšube",obřadní místnost,kde byl zesnulý rituálně očištěn (omyt), dříve než byl pochován do země. Rozloučení se zemřelým se nekonalo v synagoze a ani mu nebyl přítomen rabín. O všechny smuteční záležitosti se staral spolek "Cherva kadiša" (Pohřební bratrstvo). Pohřeb se konal v den úmrtí a zemřelý byl po rituálu očištění pochován do země v jednoduchém rubáši bez rakve,v pozdějším období pak v jednoduché rakvi.Židovské hroby nemají obrubníky a návštěvníci na ně přinášejí místo květin kamínky,které jsou symbolem ochrany hrobu. Hřbitov sloužil i pro židy ze širokého okolí ( Lipnice , Kaliště , Želiv , Věž ),a tak je zde pochováno i několik významných osob z okolí.Například příbuzní Gustava Mahlera, světově proslulého hudebníka, ale i děd spisovatele Franze Kafky. Mezi nejzajímavější a nejcennější na hřbitově patří náhrobky z doby baroka a klasicismu.N ápisy na náhrobcích jsou psány hebrejsky, mladší německy a taky česky. Poslední pohřby se zde konaly ve čtyřicátých letech dvacátého století.

    Po druhé světové válce byly některé z mladších náhrobků částečně poškozeny řáděním vandalů. Hřbitov bez využití a údržby postupně zarůstal náletovými dřevinami. V nedávné době byla nákladem města Humpolec opravena vstupní prostora. V současné době má hřbitov vlastního správce - Mgr. Vladimír Staněk - 723 735 062. Zde je také možno v případě zájmu dohodnout prohlídku. Podstatně se tak díky celoroční péči zlepšil celkový vzhled areálu. Snad se hřbitov do budoucna dočká i oprav poškozených a vyvrácených náhrobků. Od roku 1994 je také židovský hřbitov se stromovím chráněn jako významný krajinný prvek, a to nejenom díky cenným náhrobkům ,ale i celkovému začlenění do přírodního prostředí.C hráněny jsou i stromy obrostlé břečťanem,náhrobky a hřbitovní ohrazení.

Náhrobky významných osob:

Simon a Marie Mahlerovi, prarodiče G. Mahlera

Josef Mahler, strýc G.Mahlera

Bernard a Anna Mahlerovi, humpolečtí příbuzní G. Mahlera

Leopold Löwy, strýc Julie Kafkové, matky Franze Kafky

Hrob rodiny Bauerů - příbuzní Otto Bauera, rakouského sociálně demokratického politika, členové rodiny zastupovali židovskou komunitu v městském zastupitelstvu.

Hrob rodiny Mandlerů (mj. rodiče Arnošta Mandlera, malíře a překladatele z francouzského jazyka

Hrob rodiny Freundů ze Želiva (Emil Freund, Mahlerův spolužák a později právní zástupce, Marie Freundová, Mahlerova první láska).

Hroby rodiny Kummermanů (příbuzní Daniela Kummermana, velvyslance ČR v Izraeli