Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Historie chalupy č.p. 338 - Nápravníkovo stavení

Zástavba Zichpile - ve středu v pozadí č.p.338

        „Čtvrť“ Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci „za městem“ začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality „Zichpil“ je však prokazatelně starší, ale souvislá zástavba se zde nenalézala. Roku 1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou. Souvislá zástavba zde začala vznikat právě v téže době tj. od 80. let 18. století, a to především v souvislosti s Josefínskými reformami. Proces zastavění byl dokončen v prvních desetiletích 19. století. Situace je dobře patrna na mapách  3. Vojenského mapováníCísařského otisku. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky (téměř) bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo – drobné řemeslníky, námezdní síly apod.

           Z tohoto období pochází i č.p. 338.  Jedná se o poloroubený přízemní domek se zděnou částí kolem černé kuchyně a bočním zděným přístavkem chlívku. Světnice je roubená se zděným průčelím do ulice a rozdělená dodatečnou příčkou. Pod světnicí se nalézá valený sklípek, do kterého se chodí schůdky z předsíně. Stropní trámy jsou zároveň vaznými trámy krovu, strop – jednoduchý fošnový záklop. Krov je jednoduchá hambalková soustava se střední vaznicí, střecha sedlová s polovalbou na jižní straně, kde se zachovalo prkenné bednění štítu. Krytinu tvořil šindel, na kterém je několik vrstev lepenky.
     S datací objektu nám výrazně pomáhá dendrochronologiský průzkum, který dokáže z podkorních let dřeva, na použitých dřevěných prvcích stavby,  určit přesně rok zkácení stromů z kterých byla vytesána např. konkrétní krokev střechy či stropní trám. Vzroky odebrané z tohoto objetu prozrazují, že jeho převážná část vznikla na samém konci 18 st. tedy v tetech 1793-1794 a dostavba pak po roce 1840.

   Kompletní dendrochronologiský průzkum ve formátu .PDF ke stažení zde

  Stavební fáze    Stavební fáze krovu

  
          Bohužel tato unikátně zachovaná lokalita začala být od 60. let 20. století postupně ničena odbouráváním jednotlivých objektů. Další vlna nastala koncem 80. let, kdy mj. došlo k výstavbě „řadovek“ do Židovského města – naproti jedné z mála prohlášených nemovitých kulturních památek – synagoze. Přesto se ještě v této době uvažovalo o prohlášení lokality za Městskou památkovou zónu. Likvidace dalších – zbývajících domkům probíhá do současné doby (nejnověji 30. 6. 2009 bylo dokončeno zboření objektu č. p. 337 a zároveň je v řízení povolení o odstranění č. p. 354).
  
         Od poloviny 90. let 20. století po úmrtí poslední majitelky a neřešitelnosti dědického řízení, objekt postupně chátral, stal se úkrytem vandalů, kteří objekt značně poškodili. Proto byl objekt na náklady Města Humpolce provizorně obehnán pletivem. Do objektu postupně začalo zatékat, vrcholem byla zima 2005-6, kdy pod náporem sněhu praskla krokev (vzdálenost krokví od sebe je 2 m!) a došlo k propadnutí této části střechy, kudy začalo masivně zatékat. Zatékalo i mnohými dalšími dírami (způsobenými padajícími větvemi a popraskáním vyžilé lepenky). Voda protékající půdou zasáhla i roubení světnice v přízemí, došlo k hnití a dokonce k výskytu dřevomorky.
 
   V roce 2009 snad začalo svítat na lepší časy a stavení se dostává do majetku Města Humpolce a do správy Castrum o.p.s.. Další osudy objektu se již píšou na straně Ze stavebních oprav.
 
 

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 

 

Stav objektu 1997

Stav objektu 1997

Stav objektu 1997

Stav objektu 1997

Stav objektu v roce 2000 před částečnou demolicí a nevhodnou úpravou vedlejšího objektu

Stav objektu v roce 2000 před částečnou demolicí a nevhodnou úpravou vedlejšího objektu

Letecký snímek

Letecký snímek

Stav k 15.3.2009

Stav k 15.3.2009

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav podzim 2010

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav podzim 2010


Stránka

  • 1