Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Proč zachránit č.p.338 na Zichpili  a co s ním ?

Panoramatický pohled od Toleračního kostela

      Jako obecně prospěšná společnost Castrum (Castrum o.p.s.) jsme koncem roku 2008 iniciovali případný odkup jednoho z posledních domků původní zástavby Zichpile – č.p. 338 tzv. Nápravníkovo stavení, a to z důvodů jeho záchrany tj. následné památkové obnovy a jeho následného veřejně prospěšného využití.  
      Finanční náklad za odkup by byl pro naší společnost značnou zátěží, a proto pořadě jednání odkoupilo objekt od stávajícího majitele Město Humpolec. Castrum o.p.s. pak  21. 7. 2009 uzavřela s novým majitelem smlouvu o pronájmu za účelem jeho záchrany a další prezentace veřejnosti především ve spojitosti s protilehlým tolerančním kostelem a zároveň se snahou o uchováním paměti jedné nedílné součásti „běžného“ života sociálně nižších vrstev v Humpolci v 19. století.
      Tímtu bychom rádi poděkovali představitelům  Města Humpolce za trvale vstřícný přístup k oblasti ochrany a obovy památek v regionu.

       „Čtvrť“ Zichpil spolu s Židovským městem je lokalita, která se nalézá v Humpolci mezi Horním náměstím a hřbitovem. Židé se v Humpolci „za městem“ začali na tomto místě usazovat koncem 17. století. Pojmenování lokality „Zichpil“ je však prokazatelně starší, ale souvislá zástavba se zde nenalézala. Roku 1785 zde byl vystavěn dodnes unikátně zachovalý toleranční kostelík, který je prohlášenou nemovitou kulturní památkou. Souvislá zástavba zde začala vznikat právě v téže době tj. od 80. let 18. století, a to především v souvislosti s Josefínskými reformami. Proces zastavění byl dokončen v prvních desetiletích 19. století. Jednalo se o menší roubené, částečně roubené i zděné domky (téměř) bez hospodářského zázemí pro chudé obyvatelstvo – drobné řemeslníky, námezdní síly apod.
      Bohužel tato unikátně zachovaná lokalita začala být od 60. let 20. století postupně ničena odbouráváním jednotlivých objektů. Další vlna nastala koncem 80. let, kdy mj. došlo k výstavbě „řadovek“ do Židovského města – naproti jedné z mála prohlášených nemovitých kulturních památek – synagoze. Přesto se ještě v této době uvažovalo o prohlášení lokality za Městskou památkovou zónu. Likvidace dalších – zbývajících domkům probíhá do současné doby (nejnověji 30. 6. 2009 bylo dokončeno zboření objektu č. p. 337 a zároveň je v řízení povolení o odstranění č. p. 354).
      A tak nám staré město mizí pře očima. Doufejme, že alespoň č.p.338 tzv. Nápravníkovo stavení se stane připomínkou staré Zichpili.

 
 

Stránka

  • 1

Průhled od č.p. 338 na Toleranční kostel

Průhled od č.p. 338 na Toleranční kostel

Č.p. 338 v pozadí vpravo od Tolerančního kostela

Č.p. 338 v pozadí vpravo od Tolerančního kostela

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav zima 2008/2009

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav zima 2008/2009

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav podzim 2010

Č.p. 338 - Nápravníkovo stavení - stav podzim 2010


Stránka

  • 1