Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch

Obsah

Obnova objektu v roce 2009

  Již v době jednání odkupu byly vypracovány následující posudky:

 • „Výzkumná zpráva č. 003-09. Dendrochronologické datování dřevěných konstrukčních prvků roubeného domu čp. 338 v Humpolci (okr. Pelhřimov)“, vypracoval: DendroLab Brno, Ing. Tomáš Kyncl, Eliášova 37, Brno, datum 15. 1. 2009. Zpráva konstatuje, že prvky roubení a krovu byly zhotoveny z jedlí a smrků pokácených na přelomu let 1792/93. Tedy objekt byl vystavěn nedlouho po tomto datu. Stropní trámy jsou smrkové ze  stromů pokácených v letech 1839/40.
 • „Humpolec (PE) - Zichpil čp. 338 – vyjádření statika ke stávajícímu stavu objektu, zak.č. 609/09“, vypracoval: ing. Miroslav Fuchs, Na Petynce 32, Praha 6, dne 14. 2. 2009 v Praze. Posudek konstatoval zachranitelnost objektu s upozorněním na závady a postup provizorních nezbytných zabezpečovacích prací.
 
   V době odkupu bylo dále zahájeno jednání o prohlášení objektu za nemovitou kulturní památku. Kladná stanoviska vydala MěÚ Humpolec – odbor životního prostředí a památkové péče, KÚ kraje Vysočina – odbor kultury a památkové péče i NPÚ ÚOP v Telči. V současné době jsou materiály na MK ČR k vydání rozhodnutí.
           
   Již od března 2009 jsme svépomocí ve dvou pracovnících zahájili nezbytné úkony na zamezení dalšího poškozování a tím ztrátám autentičnosti předmětného objektu. V chronologickém pořadí došlo do současnosti k následujícím pracím:
 • Provizorní zadělání děr ve střeše západní strany – překrytí deskami a prkny a přetažení papírovou lepenkou.
 • Vyklizení půdních prostor - několik izolačních vrstev ze slámy a sena. Částečně zachovaná mazanina na prknech stropu.
 • Vyřezání náletů na zahrádce a rozboření dřevníku, králíkárny a plotu – prkna následně použita na bednění střechy (viz. g)). Dále odvoz odpadu z půdy a zahrádky (1 kontejner). Zachován suchý záchod, na který se chodilo venkem, nebo nízkým dveřním otvorem zevnitř. Zajímavý doklad života ještě konce 20. století. Zatím zůstal zachován také druhý dřevník jako přístřešek pro některý materiál. Získán dar p. Bendla několika starých prken a trámků z bouračky objektu č. p. 179.
 • Vyklizení velké části odpadu z interiéru. Jedno dopoledne nám vypomohli 4 studenti z Gymnázia Dr. A. Hrdličky v Humpolci – byly naloženy dva plné kontejnery odpadu.
 • Podepření trámů stropu ve světnici celkem 8 dřevěnými sloupy dle návrhu statika.
 • Provizorní nastavení prasklé krokve krovu a nový námětek na východní straně a podepření krovu v této části (návaznost na podepření ve světnici).
 • Provedeno provizorní nové laťování a bednění z prken v propadlé části střechy (dvě kompletní pole).
 • V současnosti probíhá kompletní překrytí východní části střechy pískovanou lepenkou.
 
   V roce 2009 byla dále dopokryta pískovanou lepenkou východní část střechy a opětně a kompletně západní strana. Do objektu již nezatéká, provětrávací otvory pod hranou střechy a otevřená okna (jsou zadělána pouze pletivem) napomáhají vysychání objektu. Zbývá dovyklidit objekt od odpadů (sklípek a chlívek).
  
    Věříme, že v dohledné době dojde k rozhodnutí MK ČR o prohlášení objektu kulturní památkou. Na podzim a v zimě by měla být vypracována projektová dokumentace celkové obnovy objektu včetně všech úředních postupů a povolení. Následují žádosti o dotace (v případě prohlášení za kulturní památku).
     

Stránka

 • 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Stránka

 • 1