Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Charakteristika filmového festivalu Film a dějiny 2011:  Hranice

 

Hranice je místo, které rozděluje i spojuje. Způsob jak je provoz na hranicích veden vypovídá o celé společnosti. Je úzkostlivá, nebo otevřená? Rozděluje, nebo spojuje? Ambivalence a napětí hranice se ovšem neobrací jen „vně“ společenství. Hranice je okrajem, periferií, to ovšem neznamená, že by v procesu vytváření kulturní identity nutně hrála okrajové místo. Fenomén hranice nabízí možnost uchopit vztah centra a periferie. Některé hranice byly mýtizovány a pro legitimitu společnosti nebo politického systému hrály zásadní roli. Platí to stejně tak u amerického západu jako u československého pohraničí.

Jubilejní desátý ročník festivalu se pokusí některé tyto problémy tematizovat. V prvním okruhu se dotkne otázky českého a československého pohraničí a proměn jejího významu od dob národního obrození až k dnešku. Pokusí se sledovat proměny významu hranice v českém kulturním prostředí od jazykové problematiky 19. století, státně-nacionální pohled první, druhé a třetí republiky a konečně mýtus hranice v období komunistické vlády a v současné době.

Pokusíme se také o reflexi soudobého problému hranice mezi vyspělým Západem a zeměmi třetího světa, ostře střežené hranice jsou především hranice mexicko-americké a linie mezi EU a jejími sousedy.

Filmy - návrhy:

Československá sekce:
Neporažená armáda (1938)
Uloupená hranice (1946)
Král Šumavy (1959)
Černý vlk (1971)
Drsná planina (1979)
Zdivočelá země (1995)

Fenomén hranice dnes:

Hranice (USA, 1981)
Welcome (Fr., 2006)

V Praze 12. 9. 2010 

Jaroslav Pinkas