Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

ObsahFilm a dějiny 2012: Střední Evropa
v obrazech dějin

 

Jan Prachař

 

Střední Evropa je přeludem ve stínohře dějin

 

Co to znamená střední Evropa? Je to útvar politický nebo geografický, Naumannova Mitteleuropa nebo ta unesená část Evropy? Nebo ji tvoří pouze zprávy o počasí? V nastávajícím ročníku festivalu Film a dějiny se pokusíme zachytit prchavou tvář střední Evropy jako určitý model existence člověka, jako společnou dějinnou zkušenost, s níž se setkaly určité národy, a která je pojmenovala jako středoevropany. Nejedná se nám tedy o další pozitivní pokus, jak střední Evropu definovat, ale spíše ukázat, co to znamená být jejím obyvatelem, jaké prožitky střední Evropu utvářejí, jaký je její smysl. Střední Evropa je tragédií, ale zároveň také anekdotou, Kafkou, ale také Haškem.

Hledání střední Evropy se bude podobat snahám Orfea vyvést z podsvětí, tedy na denní světlo, Eurydiku – onen skrytý rozměr člověka, jenž se zrodil kdysi dávno v utrpení (a střední Evropa se bojí svého srdce), ovšem tato pouť je spojena se zákazem ohlédnout se zpět.  Orfeus však nevydrží, a když těsně před východem Eurydika vykřikne, otočí se a tím ji navždy ztratí. Avšak Orfeův nářek nad touto již druhou ztrátou může být zpěvem, hrdostí, že na okamžik zahlédl záblesk tváře oné vzdálené a přece tak blízké končiny. A střední Evropa se podobá tomuto nářku Orfeovu, nářku nad čímsi uplynulým, dávno ztraceným, ale také nad něčím, co, byť minulo, stále trvá. Středoevropan je člověk bez vlasti, bezdomovec, jenž podobně jako staří Izraelité, vykračuje do radikálního jinam, do samotného středu dějin a hledá tam zemi zaslíbenou.  Aneb shrnuto slovy Vladimíra Holana: kam oko nedohlédne, není místo, kde není vidět.

Promítneme celovečerní snímky a dokumenty Československé, Polské a Maďarské provenience, které reflektují prožitky dějin vyobrazující střední Evropu.  Hlavní program bude doplněn debatním seminářem s přizvanými osobnostmi, divadelním představením a recitacemi básní. Divák bude mít jedinečnou příležitost uvidět v celku mozaiku příběhů vyprávěných střední Evropou a může tak na zřícenině hradu Orlík u Humpolce zhlédnout v celovečerním čase onu ztracenou tvář Orfeovy Eurydiky.

Připravujeme filmy:

Polská sekce:
Dvojí život Veroniky (1991)                                   
Ať jsi kdekoliv (1988)
Popel a démant (1958)
Země zaslíbená (1975)
Výslech (1982)
Puškvorec (2009)
Poslední zvonění (1989)
Ochranné zbarvení (1976)
Matka králů (1982)
Kronika milostných nehod (1985)
Krajina po bitvě (1970)

Československá sekce:
Daleká cesta (1948)
Hlídač dynamitu (1963)
Návrat domů (1948)
Poslední výstřel (1950)
Revoluční rok 1848 (1949)
Vzorný kinematograf Haška Jaroslava (1955)
Ostře sledované vlaky (1966)

Skřivánci na niti (1969)
Sedím na konári a je mi dobre (1989)
Žert (1968)
Růžové sny (1976)

Maďarská sekce:
Člověk bez osudu (2005)

Agnieszka Holland:
Horečka (1981)
Evropa, Evropa (1990)
Jak zabít kněze (1988)