Obsah

Festival organizuje

Castrum o.p.s. (dále jen Castrum) je obecně prospěšnou společností zřízenou humpoleckou pobočkou Klubu Augusta Sedláčka, který sdružuje vlastivědné spolky amatérských nadšenců do historie v celé České republice. Hlavním cílem společnosti Castrum je péče o místní památkové dědictví, jeho údržba a zpřístupňování veřejnosti, včetně rekonstrukčních prác a správy hradu Orlík u Humpolce a údržba místního skanzenu Zipchil, který je součástí historické části města Humpolec. Castrum ve spolupráci s historiky Ústavu pro studium totalitních režimů, absolventy a studenty oborů historie a filmové vědy FF UK Praha a FF MU Brno realizuje již víc než deset let letní tematický festival Film a dějiny.  
 

Odborní garanti projektu 2013:

  • PhDr. Rudolf Vévoda, PhD. historik, ÚSTR Praha,

  • Mgr. a Mgr. art. Štěpán Hulík, scenárista a filmový historik, absolvent oborů scenáristika a dramaturgie na FAMU Praha a filmová studia na FF UK Praha,

 

Realizační tým:

  • Pavel Koubek, ředitel Castrum o.p.s., statutární zástupce

  • Jozef Gréč, programový ředitel,

  • Miroslav Zajdák, vedoucí produkce,

  • Mgr. Pavel Oškrkaný, P.R. asistent