Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Film a dějiny 2015: Husité a jejich stopa v české historické paměti

Husitství nepotřebuje obranu. Kdo odmítá připustit jeho dějinný význam a duchovní hodnoty, sotva se nechá přesvědčit. Tato slova, kterými historik František Šmahel uvedl svou Husitskou revoluci (jednu z nejvýznamnějších odborných prací o daném tématu), si můžeme zvolit za motto dalšího ročníku našeho festivalu, který je věnován právě problematice husitství a jeho stopě v české historické paměti. Nechceme nikoho přesvědčovat, agitovat ani bránit. Naším cílem je reflektovat fenomén husitství nikoli v jeho komplexnosti (na to se ani nedostává prostoru), ale spíše v jeho rozporuplnosti. Taková reflexe ovšem nemá být jen připomínkou protikladů, které na sebe téma váže, pouhou „dekonstrukcí“, odhalením bílých (či spíše temných) míst minulosti, ale zároveň také připomínkou jeho velikosti a evropského významu. V tomto roce uplyne šestisté výročí upálení Jana Husa, tedy události, která vedla k bouřlivým událostem s celoevropským dopadem, významem.

Husitství má však mnoho tváří. Na základě jeho jednostranné nacionální interpretace se formovala moderní česká identita, souboj o jeho výklad pak měl od 19. století – a má v zásadě dodnes – výrazný politický dosah. V rámci festivalu budou reflektovány nejznámější popkulturní produkty tematizující husitství, v první řadě samozřejmě Vávrova husitská trilogie. Rádi bychom tyto významné „filmy paměti“ zasadili do příslušného kontextu, včetně širokého spektra třeba méně známých, ale kritičtějších obrazů husitství. Součástí festivalu budou i přednášky, semináře a panelové diskuse s předními odborníky.

Festival jako už tradičně nabídne propojení „vážných“ témat vzdělávacích s tématy a aktivitami zábavnými (program pro děti). Cílem je oslovit co nejširší část veřejnosti a podat fenomén husitství, pokud možno, multiperspektivně, nedogmaticky, neideologicky, a přitom zábavně. V maximální možné míře bude zapojen genius loci hradu Orlíku. Plánujeme také tematické výstavy reflektující proměny hradu a regionu v 15. století.

Mgr. Jaroslav Pinkas