Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Charakteristika festivalu Film a dějiny 2010: Křesťané a pohané


Na úvod je třeba napsat, že tento festival má již solidní tradici a v létě 2010 se bude konat devátý ročník.  Festival vznikl z potřeby reflektovat vztah historie a filmu. Právě skrze toto médium se dnes zobrazuje nejčastěji minulost, historické filmy jsou dnes jedním z nejdůležitějších zdrojů historického povědomí veřejnosti. Cíle projektu „Film a dějiny“ jsou různé. Nejde pouze o odbornou reflexi, ale především o její popularizaci. Znalost historie a snad ještě spíše úcta k historii totiž podle našeho názoru brání společnost před manipulativním a falzifikujícím populismem, který minulost užívá zásadně jen formou úderných sloganů sloužících jeho aktuální politické potřebě. Historie tříbí kritičnost a úsudek, rozvíjí schopnost orientace (v čase, idejích, sociálních a kulturních strukturách), zkrátka všestranně prospívá celé společnosti. A právě kriticky zhodnocený historický film je dle našeho názoru nejlepší způsob regenerace dnes ochablého historického vědomí. 

 

Letošním tématem festivalu je fenomén křesťanství. Jsme si vědomi, že toto téma je natolik široké, že je nelze pojmout vyčerpávajícím způsobem, ale o to nám ani nejde. Spíše než o extenzivní popis různých témat se pokusíme zachytit okamžik konfrontace křesťanství s jinými věroučnými systémy a naukami. Nejde nám primárně o vytváření ucelených programových bloků, ale spíše o to dát klasická filmová díla do nových kontextů, promyšleně zvolenými sondami prostředkovat veřejnosti pozapomenuté, v zásadě banální, ale stále důležité skutečnosti. Hlavními tématy bude stýkání a potýkání křesťanství s různými teismy a ateismy. Ne proto, abychom glorifikovali jednu nebo druhou stranu, ale abychom postihli průvodní jevy takového potýkání, ať už pozitivní nebo negativní.

 

Křesťanství je základem naší kultury, naší evropské civilizace. Často se tato teze vyčerpává pouhým jejím konstatováním. V ateistické tradici naší společnosti je redukovat fenomén křesťanství na jeho církevní rozměr. Ale ten, i když je důležitý, zdaleka není jediný. Ambicí letošního projektu je také upozornit veřejnost že „nejen chlebem je živ člověk“, a že společnost musí mít nutně i svůj duchovní rozměr, jinak nutně podlehne integrovanějším,  byť třeba technicky zaostalejším, komunitám. Domníváme se, že v době rostoucího napětí ve světě je třeba kultivovat naše historické kořeny a jedním z nejdůležitějších pilířů evropské identity je právě křesťanství.

 

Více než v jiných letech se soustředíme na dokumentární tvorbu a pokusíme se nabídnout tematické bloky s besedami a diskusemi. Filmové projekce plánujeme propojit s doprovodným programem, rádi bychom na Orlík pozvali celou řadu hostů, z akademické sféry, ale i z církevního prostředí. Jádrem festivalu budou už tradičně večerní projekce pod širým nebem promítané na nádvoří hradu Orlíka.

 

Vlastní filmový program počítá opět s celou řadou sekcí: počátky křesťanství ve kterých se objeví témata pronásledování křesťanů v říši římské, christianizaci Evropy v raném středověku, ale třeba i pronikání jezuitů do džunglí Jižní Ameriky. Velkým tématem je také konfrontace křesťanů a muslimů, filmová produkce opět nabízí celou řadu různých pohledů, my bychom rádi zprostředkovali alespoň jeden muslimský. Z významných střetů musíme samozřejmě věnovat pozornost také střetům církví s totalitními režimy ve 20. století.

 

Festival zároveň zpřístupňuje humpolecké veřejnosti velké množství kulturně vysoce hodnotných filmů, který humpolečtí občané nemají možnost (vzhledem k absenci filmového klubu) jinak shlédnout. Tento aspekt popularizace je navíc podpořen skutečností, že všechny projekce v rámci festivalu jsou zdarma. Dalším aspektem projektu je udržet hrad Orlík v povědomí občanů jako živé kulturní centrum, kde se odehrávají zajímavé akce.

 

V rámci festivalu 18. 8. – 22. 8. 2010 proběhne několik filmových projekcí denně. Seznam plánovaných projekcí uvedených níže je proto třeba brát spíše orientačně. Projekce se budou odehrávat na hradě Orlíku u Humpolce v uceleném filmovém bloku od odpoledních hodin až hluboko do noci. Odpolední projekce zajišťujeme pomocí digitálního projektoru v sklepních prostorech na nádvoří hradu, večerní od 21.00, bude zajišťovat na hlavním nádvoří pojízdný kinematograf pana Jiřího Čáslavského. Romantické prostředí zříceniny dodá celému festivalu potřebnou imaginativní atmosféru. Každá projekce bude uvozena úvodní přednáškou. Předpokládáme spolupráci s odbornými institucemi, především s Národním filmových archivem a katedrou filmových studií FF UK. V rámci festivalu je naplánováno i několik doprovodných kulturních akcí: divadelní vystoupení, produkce hudebních skupin a odborné přednášky s projekcemi.

 

V Praze 16. 8. 2009

Jaroslav Pinkas