Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Medova vila č.p. 800 od architelte J.Gočára

    Tato stavba je zapsána v ústředním seznamu kulturních památek. Za zařazení vděčí své zcela ojedinělé architektuře, jejímž autorem je Ing.Arch. Josef Gočár. Při stavbě tohoto domu použil Gočár všech základních prvků moderní konstruktivistické a funkcionalistické architektury bez jakýchkoliv ozdob. Základním stavebním materiálem byl železobeton. Je tu použit i nový typ průběžných oken, systém ploché střechy z Le Curbusierovy Francie, kryté a nekryté terasy, odlehčená a jen barevně zdobená fasáda, vnitřní prostory jsou spojeny v jeden celek. Součástí stavby je i její začlenění do okrasné zahrady. 
    Budova se skládá ze suterénu, přízemí, 1. patra a podkroví. Stavebník Otakar Med, obchodník v Humpolci, předložil ke schválení městské stavební komisi dne 22.6.1933 kompletní projekt budovy od Ing. J.Gočára a projekt úpravy zahrady od zahradního architekta J. Hány. Stavby se ujímá firma Ing. V. Jenč a Jos. Dubín, která 11.7. zahajuje stavbu a o rok později ji kolaudační komise schvaluje s menšími úpravami oproti projektu. V průběhu let se využití stavby jako rodinné vily a obchodní kanceláře měnilo. Již v roce 1940 povolil MÚ zřízení textilní provozovny a po r. 1948 až do začátku 90. let přízemí budovy využívalo zdravotnictví.

 

 

 

Stránka

  • 1

 

 

 

 


Stránka

  • 1