Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch

Obsah

Stránka

 

Humpolec - I. vojenské mapování 18 st.

Humpolec - I. vojenské mapování 18 st.

Humpolec - II. vojenské mapování okolo 1852 - již parné masivní zastavěnost uvnitř druhého náměstí tzv. Českého města

Humpolec - II. vojenské mapování okolo 1852 - již parné masivní zastavěnost uvnitř druhého náměstí tzv. Českého města

Humpolec - III. vojenské mapování 19.st

Humpolec - III. vojenské mapování 19.st

 

 

Humpolec - Horní náměstí před stavbou radnice

Humpolec - Horní náměstí před stavbou radnice

Humpolec - Horní náměstí - tehdy Riegrovo

Humpolec - Horní náměstí - tehdy Riegrovo

Humpolec - co stávalo na místě hotelu Kotyza ?

Humpolec - co stávalo na místě hotelu Kotyza ?

Humpolec - kde bral ispiraci architekt při dnešní opravě tohoto domu ?

Humpolec - kde bral ispiraci architekt při dnešní opravě tohoto domu ?

Humpolec - u Sokolovny

Humpolec - u Sokolovny

Humpolec - město roste

Humpolec - město roste


Stránka

Město Humpolec

   Humpolec vznikl jako strážné místo uprostřed pohraničních hvozdů, kde vedla důležitá stezka vedoucí z Prahy na Moravu. Podle pověsti stál při zrodu Humpolce polomytický Gumpold, seriózní prameny však tuto domněnku nepotvrzují a jméno praotce města neuvádějí. První písemná zmínka o vsi je z r.1178, kdy ji král Přemysl daroval Soběslavovi II. Komu předtím patřil není známo, ale Fr. Javůrek je toho názoru, že němečtí rytíři, kteří vnikali do pohraničního hvozdu, založili osady Gumpoldsdorf či Gumpolsfeld. P. Zoubek ve svém spisu "O zakládání měst v Čechách" zastává názor, že ke vzniku města přispěly stříbrné doly a odvozuje jméno Humpolec od slov "hon-pole"- tedy "zvláštnosti uprostřed lesů".

   Prvním známým držitelem města je tedy řád německých rytířů, dále to byl do r. 1325 želivský klášter a poté křižovníci s červenou hvězdou. Velmi významně se do historie zapsal r. 1233, ke kterému se vztahuje první písemná zmínka o kostelu sv. Mikuláše založeného želivskými premonstráty.

   Dalšími majiteli sídla se staly šlechtické rody, nejprve páni z Lipé a později z Dubé, z Leskovce, Trčkové z Lípy ( za jejich vlády došlo k rozvoji rybníkářství a pivovarnictví) a páni z Říčan (Jan z Říčan r. 1560 zakládá soukenický cech). V době husitských válek se celá oblast stává krajem kalicha, na nedalekém vrchu Melechov se odehrály první schůzky husitů i jejich první srážky s panskou mocí. Z této doby pochází patrně nejznámější humpolecký rodák středověku, Jan Želivský, vůdce radikální pražské chudiny. Město a okolí poznamenala válečná tažení krále Zikmunda, což byl trest chudé a drsné Vysočině za její nadšení z husitského povstání.

   Po Bílé hoře r. 1620 se město stává konfiskátem a dostává se do rukou cizí šlechty - pánů ze Somlsu, ale ani tím se postavení Humpolce nijak nezměnilo.

   Z dalších majitelů lze uvést rody Kirchnerů, Gastheimů, Metternichů, Regalů, z Delbína , z Neffzernu. Za pánů z Neffzernu se město opět vzpamatovalo z úpadku, který utrpělo v 18. století. Hlavní podíl na tom měl Jakub z Neffzernu, který se také zasloužil o rozšíření pěstování brambor na Humpolecku, které jsou dodnes jednou z nejvýznamnějších plodin tohoto málo úrodného kraje. Za posledního majitele - hraběte Wolkenstein-Troszburga - byl Humpolec r. 1807 prohlášen svobodným městem "na věčné časy".

   Revoluční rok 1848 měl ohlas i v Humpolci - byla vytvořena národní garda a říšským poslancem za město se stal Karel Havlíček Borovský. V roce 1910 zde byl zřízen okresní úřad. Okresním městem zůstal i po 2. světové válce, až do roku 1960, kdy se stal i s okolím součástí pelhřimovského okresu.

   Ve 13. - 15. století tu nabyla na významu těžba stříbra a od 15. stol. Tradiční soukenická výroba. Zdejší heslo "500 let oblékáme svět" není jen reklamní slogan, ale kus historie a slávy Humpolce. V 19. století mělo město již natolik rozvinutou soukenickou výrobu, že zaměstnávala na 2 000 lidí a městu se začalo říkat "Český Manchester". Soukeník Emerich Dítě tenkrát vytvořil světový rekord, který přispěl k propagaci města. Za pouhých sedm hodin dokázal zhotovit látku na lovecký oblek pro císaře Františka Josefa I. Vše sám od střiže ovcí až po utkání. Za další tři hodiny byl oblek ušit a dodán do Vídně. Není divu, že právě na jeho továrně se také rozsvítila první elektrická světla na Vysočině.

Městská naučná stezka

   Městská naučná stezka s názvem „Po stopách historie“ prochází historickými částmi    města Humpolec a její trasa měří bezmála 5 km.

   Výchozí bod trasy je umístěn na největším humpoleckém náměstí (Horní náměstí), kde mj. stojí nejvíce historicky i kulturně cenných budov a je zde také soustředěn turistický informační servis – infotabule s mapou města a základními turistickými informacemi, turistická i cykloturistická mapa okolí města, a turistické a cykloturistické rozcestníky.
   Jednotlivé panely stezky jsou umístěny v těsné blízkosti historických budov a informují ve třech jazykových mutacích (ČJ, AJ, NJ) o historii a významu budovy, popř. zajímavosti, která se k tomuto místu váže, text je doplněn obrázkovým detailem zajímavé části interiéru.
     Více naleznete na stránkách informačního centra v Humpolci zde.
 

Městská vyhlídková věž kostela sv. Mikuláše

    Cesta do věže vede po 111 schodech, do výšky cca 26 metrů. Během této cesty vzhůru se můžete zastavit ve třech mezipatrech, a zde si prohlédnete výstavy týkající se historie města i kostela, cesta vede i kolem dvou zvonů a závaží věžních hodin. Celková výška věže je 53 m.
   Více naleznete na stránkách informačního centra v Humpolci zde.